DÒNG SỰ KIỆN ►
0947268688 liên hệ quảng cáo

Đại hội đại biểu lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp

Theo hanoi.gov.vn - 08:01 | 16/11/2022
webkhoedep.vn - Trong 2 ngày (14 và 15/11), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027, với chủ đề “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hội nhập, phát triển, đổi mới mạnh mẽ công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô”.

Đại hội đại biểu lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp-1
Lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành HAUFO khóa VI

Tham dự Đại hội về phía Trung ương có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh. Về phía Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch HAUFO Nguyễn Lan Hương; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn... 
 
Đặc biệt, tham dự Đại hội còn có 286 đại biểu chính thức là ủy viên Ban Chấp hành khóa V, đại biểu được bầu cử từ Đại hội các Hội hữu nghị và tổ chức thành viên, đại biểu chỉ định; hơn 100 đại biểu khách mời từ các cơ quan Trung ương, Thành phố, Liên hiệp hữu nghị các tỉnh, thành bạn và Trưởng đoàn ngoại giao, các Đại sứ, Đại biện, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam ...
 

Đại hội đại biểu lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp-2
Các đại biểu tham dự Đại hội 

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch HAUFO Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, Đại hội đại biểu lần thứ VI thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, đáp ứng với tinh thần thực tế và xu thế hội nhập quốc tế của Thủ đô và đất nước. Nhìn lại nhiệm kỳ 2017 - 2022, hoạt động đối ngoại nhân dân của Thành phố đã xác định được những nhiệm vụ trọng tâm với những bước đi cụ thể, được triển khai đều cả ba mặt trận: ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa. 
 
Các mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với bạn bè, đối tác quốc tế luôn được gìn giữ và phát triển tốt đẹp. Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, các đoàn thể và các tổ chức nhân dân trên địa bàn Thành phố đã chủ động triển khai thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân với phương châm độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, năng động, sáng tạo. 

Đại hội đại biểu lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp-3
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch HAUFO Nguyễn Lan Hương phát biểu khai mạc Đại hội
 

Điểm lại một số kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch HAUFO Nguyễn Lan Hương cho rằng, đại dịch Covid-19 kéo dài với những diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Hoạt động của HAUFO nhiều thời điểm bị gián đoạn, nhiều hoạt động phải tạm ngừng. Nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội từng bước phát huy vai trò là một cơ quan chuyên trách về đối ngoại nhân dân, tuyên truyền, vận động các Hội hữu nghị và các tổ chức thành viên vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hơn trong các hoạt động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ, để lại ấn tượng tốt trong lòng bạn bè quốc tế, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và được lãnh đạo Trung ương, Thành phố ghi nhận, đánh giá cao.
 
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của HAUFO trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo trình Đại hội và các ý kiến tham luận đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những hạn chế, tồn tại, như: các hoạt động của Liên hiệp còn chưa thật sự phong phú, đa dạng; công tác vận động viện trợ phi Chính phủ còn chưa tương xứng với tiềm năng; sự phối hợp giữa ngoại giao Nhà nước với đối ngoại nhân dân của Thành phố có lúc chưa chặt chẽ, thường xuyên... 

Đại hội đại biểu lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp-4
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội
 

Từ đánh giá trên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Chấp hành HAUFO tiếp tục thảo luận, làm rõ nguyên nhân và đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế nêu trên, đưa hoạt động của HAUFO trong nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả cao hơn nữa, đồng thời triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: 
 
Một là, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 05 của Thành ủy Hà Nội “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Thành ủy khóa XVII để cụ thể hóa thành nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của liên hiệp.
 
Hai là, tăng cường tham mưu và chủ động thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; tích cực tuyên truyền, thông tin đối ngoại về Thủ đô với bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, góp phần làm cho bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới ngày càng hiểu đúng và đầy đủ hơn về hình ảnh đất nước và Thủ đô Hà Nội cũng như về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công cuộc đổi mới của nước ta; từ đó tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kết nối, thu hút, khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô; đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Đồng thời, góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức của các tầng lớp nhân dân Thủ đô về chính sách đối ngoại của Việt Nam, về tình hình thế giới và các vấn đề toàn cầu; 

Đại hội đại biểu lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp-5
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng bức trướng cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội
 

Ba là, chủ động triển khai các hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường, chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác ở Thủ đô, thành phố, các nước láng giềng, các nước có mối quan hệ đặc biệt, các nước có quan hệ truyền thống, các nước trong khu vực ASEAN trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục… góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới.
 
Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức các đơn vị thành viên vững mạnh; kiện toàn, củng cố và phát triển bộ máy hội, các chi hội hữu nghị tại cơ sở; rà soát, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững nghiệp vụ đối ngoại, giỏi tin học, ngoại ngữ, làm công tác đối ngoại nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 
Năm là, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa VI, HAUFO cần khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế làm việc, phân công trách nhiệm trên cơ sở phát huy sở trường, thế mạnh của từng ủy viên, từng tổ chức thành viên với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chủ trương, biện pháp về công tác đối ngoại nhân dân. Đồng thời, tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đến các đơn vị thành viên và các cán bộ, nhân viên, hội viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động đối với công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô.
 
Thay mặt bạn bè quốc tế, ngài Saadi Salama, Trưởng đoàn ngoại giao, Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam khẳng định cam kết của đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội trong việc hợp tác ngày càng chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội nhằm thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quốc gia và sự hiểu biết lẫn nhau, vì hòa bình, ổn định và phát triển.
 
Tại Đại hội, HAUFO vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba vì những đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới của Thủ đô nói riêng, của đất nước nói chung. Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng tặng HAUFO bức trướng với nội dung “Công tác đối ngoại nhân dân - Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hội nhập, phát triển - Góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”.
 
Đại hội đã tiến hành bầu 55 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố được Đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo hanoi.gov.vn
Xem link gốc Ẩn link gốc
https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2854278/ai-hoi-ai-bieu-lan-thu-vi-lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-thanh-pho-ha-noi-thanh-cong-tot-ep.html;jsessionid=wukkXJqCL5gvZl6vr0JQL6lX.app2?fbclid=IwAR0qTDtQZKikMI2iDE01VgceAXOsqVmDgA-tYP9hBneGj4pMdWod8mdRjhE
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết

  Không chỉ nhà cửa ẩm ướt, mỹ phẩm cũng mốc meo vì trời nồm

  Bí quyết làm đẹp - Thứ sáu, 03/02/2023 14:54
  Đây là 4 bước bảo quản mỹ phẩm để tránh tình trạng mốc meo trong giai đoạn nồm ẩm này.

  Chú rể xứ Nghệ rước dâu bằng máy xúc, cả làng rủ nhau ra xem

  Đời sống - Thứ sáu, 03/02/2023 14:27
  Chú rể ở Nghệ An rước dâu bằng máy xúc độc lạ, thu hút người dân trong làng đến xem.

  Tận dụng quả trên cây cảnh sau Tết thế nào để không gây hại cho sức khỏe?

  Bài thuốc dân gian - Thứ năm, 02/02/2023 19:37
  Quất, bưởi, phật thủ, cam canh… là những loại cây cảnh phổ biến chơi Tết. Việc tận dụng các loại quả này sau Tết cần có lưu ý nhất định, tránh độc hại.

  Cúng rằm tháng Giêng có nên tiến hành trước một vài ngày?

  Đời sống - Thứ năm, 02/02/2023 14:37
  Nên cúng rằm tháng Giêng đúng ngày hay có thể cúng trước là băn khoăn của nhiều người khi Tết Nguyên tiêu đến gần.

  Những món ăn tăng nguy cơ ung thư, nhất là ung thư vú và buồng trứng

  Nữ giới - Thứ năm, 02/02/2023 10:04
  Nghiên cứu mới từ Trường Y tế Công cộng của Đại học Hoàng gia cho thấy "thực phẩm siêu chế biến" có liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển ung thư.

  Nữ sinh qua đời vì ung thư với triệu chứng giống vết côn trùng cắn

  Bệnh mãn tính - Thứ năm, 02/02/2023 07:57
  Cô gái 21 tuổi phát hiện vết sưng trên vai và nghĩ đó là vết côn trùng cắn. Khi đi khám, cô nhận chẩn đoán bị mắc một loại bệnh ung thư hiếm gặp.

  Người đàn ông liên tục dương tính với SARS-CoV-2 trong hơn 14 tháng

  Tin tức - Thứ tư, 16/02/2022 17:48
  Ông Muzaffer Kayasan, người Thổ Nhĩ Kỳ, đã liên tục dương tính với Covid-19 trong 14 tháng qua. Ông là người nhiễm virus corona lâu nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ, và có thể cũng lâu nhất trên toàn thế giới. Trước ông, một người phụ nữ ở Maryland, Mỹ được coi là ca nhiễm Covid-19 lâu nhất với 305 ngày. Đến nay, ông vẫn chưa có kết quả xét nghiệm nào âm tính, dù chỉ là một lần trong số gần 80 lần xét nghiệm.

  Hà Nội thêm 2.981 ca Covid-19 tại 502 xã, phường

  Tin y dược - Thứ bảy, 12/02/2022 22:17
  Ngày 12/2, Hà Nội ghi nhận 2.981 trường hợp Covid-19 với 808 F0 cộng đồng và 2.179 ca đã cách ly. Số nhiễm phát hiện trong ngày tăng 73 ca so với hôm qua.

  Bộ Y tế hướng dẫn danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho F0 tại nhà

  Tin y dược - Thứ bảy, 12/02/2022 12:34
  Bộ Y tế nêu rõ, F0 điều trị tại nhà sẽ được kê các thuốc hạ sốt, giảm đau, kháng virus; riêng thuốc chống đông và chống viêm sẽ không được phát sẵn mà do bác sĩ kê đơn và chỉ dùng một ngày trong khi chờ chuyển đến viện...

  4 kiểu quần jeans được sao Hàn diện mãi không chán

  Xu hướng - Thứ năm, 02/02/2023 07:54
  Nếu có đủ 4 kiểu quần jeans yêu thích của sao Hàn, bạn sẽ không lo thiếu ý tưởng mặc đẹp.

  2 loại siro ho bị cảnh báo nguy hiểm chưa được Việt Nam cấp phép

  Tin y dược - Thứ tư, 01/02/2023 19:39
  Hai loại siro ho Ambronol và DOK-1 Max của Ấn Độ chưa được cấp phép số đăng ký tại Việt Nam. Cục Quản lý Dược khuyến cáo người dân chỉ sử dụng sản phẩm thuốc có nguồn gốc xuất xứ

  Con trai bỗng lầm lì, ít nói sau nhiều lần chứng kiến bố mẹ xô xát, bất hòa

  Nuôi dạy trẻ - Thứ tư, 01/02/2023 19:33
  Gần đây, khi phải thường xuyên chứng kiến cảnh bố mẹ xô xát, bất hòa, T.V (8 tuổi, Hà Nội) trở nên lầm lì, ít nói, không giao tiếp với bất kỳ ai dù trước đó luôn được coi là cậu bé ngoan, học tốt.

  Bé trai 5 tháng tuổi tím tái phải cấp cứu do cha mẹ kiêng mùng 1 Tết không vào viện khám

  Phòng bệnh - Thứ tư, 01/02/2023 19:31
  Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, Khoa Cấp cứu Bệnh viện thành phố (TP) Thủ Đức (TP HCM) tiếp nhận trường hợp 1 bé trai 5 tháng tuổi trong tình trạng tím tái.

  Bác sĩ chỉ nguyên nhân không ngờ khiến trẻ nhỏ viêm dạ dày

  Phòng bệnh - Thứ tư, 01/02/2023 19:28
  Nguyên nhân lây nhiễm vi khuẩn H.p gây bệnh viêm dạ dày có thể do các thói quen như mớm đồ cho trẻ, ăn chung bát đũa, đồ chấm trong bữa ăn.

  Bộ Y tế: Bố trên 45 tuổi, mẹ ngoài 35 có nguy cơ sinh con bị khuyết tật

  Sản phụ khoa - Thứ tư, 01/02/2023 15:42
  Theo hướng dẫn mới vừa được Bộ Y tế ban hành, tuổi của mẹ trên 35 và bố trên 45 khi sinh con được xem là một trong những nguyên nhân có thể gây khuyết tật ở trẻ.

  3 thói quen có thể giúp bạn "miễn dịch" với ung thư

  Bệnh mãn tính - Thứ tư, 01/02/2023 10:45
  Bác sĩ Wang Lei chỉ rõ những người ít có nguy cơ mắc bệnh ung thư thường có 3 thói quen tốt dưới đây.

  Áo thun dài tay có 10 cách diện trẻ trung mà vẫn thanh lịch

  Xu hướng - Thứ tư, 01/02/2023 10:34
  Áo thun dài tay là lựa chọn lý tưởng trong mùa xuân ấm áp.

  Ám ảnh những cơn ghen

  Gia đình - Thứ tư, 01/02/2023 10:26
  Thời gian gần đây xảy ra một số vụ án do mâu thuẫn tình cảm. Một số vụ 'đánh ghen' trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người. Đặc biệt, vụ 'đánh ghen' mới nhất, ngày 30/1, hành vi của đối tượng có thể khởi tố tội 'giết người'.

  Quan hệ với bạn gái cũ khi đi họp lớp đầu năm, thanh niên 28 tuổi nhập viện vì “chú em" dính chưởng

  Nam giới - Thứ ba, 31/01/2023 19:25
  Trong buổi họp lớp đầu năm, nam thanh niên gặp lại bạn gái cũ và nảy sinh quan hệ tình dục nhưng không sử dụng biện pháp an toàn nên phải nhận trái đắng ngay ngày đầu năm mới.

  25 trẻ bị bỏng dạ dày sau khi ăn kẹo 'hơi thở của rồng'

  Phòng bệnh - Thứ ba, 31/01/2023 14:24
  Theo ngành y tế Indonesia, 25 trẻ em đã bị bỏng dạ dày sau khi ăn món kẹo chứa nitơ lỏng có tên chiki ngebul - hơi thở rồng.

  Xuất huyết não ở tuổi 40 vì sai lầm thường gặp khi điều trị tăng huyết áp

  Bệnh thường gặp - Thứ ba, 31/01/2023 10:48
  Sau cơn đau đầu đột ngột, người đàn ông ở Thái Nguyên dần mất ý thức, liệt tứ chi. Bác sĩ chẩn đoán anh bị xuất huyết não trên nền bệnh lý tăng huyết áp nhưng không được kiểm soát tốt.

  Nguy cơ hỏng ruột, mắc bệnh mạn tính từ máy rửa bát

  Bệnh mãn tính - Thứ hai, 30/01/2023 10:10
  Cồn ethoxylat trong chất tẩy rửa của máy rửa bát có thể phá hủy ruột. Khi lớp bảo vệ ruột bị hỏng, người dùng dễ mắc viêm dạ dày, tiểu đường, xơ gan, trầm cảm và Alzheimer.

  Đau đầu dữ dội, sợ ánh sáng, người đàn ông phát hiện mắc khối u hiếm gặp

  Bệnh mãn tính - Chủ nhật, 29/01/2023 10:51
  Xuất hiện cơn đau đầu dữ dội kèm nôn nhiều và hiện tượng sợ ánh sáng, người đàn ông ở Hà Nội phải đến bệnh viện thăm khám.

  Mặc chân váy suông theo 10 cách thanh lịch, tinh tế

  Xu hướng - Thứ hai, 23/01/2023 09:40
  Với chân váy suông, bạn sẽ hoàn thiện được những outfit thanh lịch để đi chúc Tết.

  Ứng xử ra sao khi con đòi giữ tiền lì xì? Cách làm của bà mẹ ở TPHCM được khen ngợi vì quá khéo

  Nuôi dạy trẻ - Thứ hai, 23/01/2023 09:34
  Trẻ đòi giữ tiền lì xì là dấu hiệu cho thấy con đã bắt đầu quan tâm đến vấn đề tài chính. Cha mẹ có thể nhân cơ hội này để dạy con những bài học đầu đời về chi tiêu, cách tiết kiệm, sử dụng tiền mừng tuổi thật hợp lý.

  Thịt gà không thể thiếu trong ngày Tết nhưng có 4 bộ phận của gà không nên ăn

  Dinh dưỡng - Chủ nhật, 22/01/2023 09:33
  Dù gà ngon miệng và có thể sử dụng để trị nhiều bệnh nhưng có một số bộ phận của gà không nên tiêu thụ quá nhiều.

  Những lưu ý khi ăn bánh chưng trong ngày Tết để không 'rước họa vào thân'

  Dinh dưỡng - Chủ nhật, 22/01/2023 09:20
  Bánh chưng là món ăn cổ truyền của người Việt khi Tết đến Xuân về, tuy nhiên, món ăn này không phải phù hợp với mọi người và rất nhiều người ăn sai cách nên dẫn đến hậu quả tai hại cho sức khỏe.