• Liên hệ Quảng cáo: 088 8798008

Bộ TN&MT: Thu hồi sổ đỏ phải thông báo rõ lý do cho dân

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi công văn gửi chỉ đạo đến các địa phương về việc quy trình thu hồi sổ đỏ phải được kiểm tra và thông báo lại cho người sử dụng đất biết rõ lý do.

Loading...