DÒNG SỰ KIỆN ►
0947268688 liên hệ quảng cáo

Hà Nội: Công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Theo toquoc.vn - 11:36 | 11/01/2021
webkhoedep.vn - Công tác phòng, chống tham nhũng được Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy.

Triển khai hàng trăm cuộc thanh tra

Xác định phòng, chống tham nhũng là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng, trong năm qua, thành phố Hà Nội thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác phòng, chống tham nhũng được Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy. Theo đó, ngay từ đầu năm 2020, UBND Thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN; UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 23/12/2019 về công tác thanh tra năm 2020 và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2020 về công tác PCTN năm 2020; qua đó, đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng và triển khai thực hiện có kế hoạch công tác thanh tra, công tác PCTN; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN; giữ vững ổn định an ninh chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Hà Nội: Công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm-1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy (khóa XVI) theo dõi hướng dẫn Đảng bộ thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Báo Nhân dân

UBND Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên củng cố, xây dựng, kiện toàn lực lượng làm công tác thanh tra, bộ máy tiếp công dân theo quy định của pháp luật; tăng cường tiếp, đối thoại với công dân; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý, giải quyết các tranh chấp, KNTC ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giải quyết KNTC; kiểm tra, rà soát các vụ KNTC đông người, phức tạp, kéo dài để có biện pháp giải quyết dứt điểm...

Năm 2020, các cơ quan hành chính của Thành phố triển khai 343 cuộc thanh tra (gồm KH: 262 cuộc, ĐX: 81 cuộc); đã kết luận 212 cuộc. Nội dung tập trung vào thanh tra trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện công tác QLNN trong một số lĩnh vực: quy hoạch, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng; tài chính, tài sản công; việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN,… Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 28,014 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 25 tập thể và 92 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 04 cuộc.

Thanh tra Thành phố đã tiến hành đôn đốc các đơn vị thực hiện dứt điểm 529 kết luận, còn 654 kết luận phải tiếp tục đôn đốc thực hiện. (trong đó, TTTP: 140, sở ngành: 332, UBND cấp huyện: 154, Trung ương: 28).

Công tác PCTN được UBND Thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy. UBND Thành phố đã xây dựng Kế hoạch công tác PCTN năm 2020, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa như: tăng cường công khai minh bạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thường xuyên thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật. Các vụ việc tham nhũng, tiêu cực được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng".

Cần cơ chế minh bạch trong quản lý thu, chi ngân sách

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng trên địa bàn Thành phố vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, GPMB, đầu tư xây dựng, tài chính,... công tác quản lý nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi; một số đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN; các cơ quan PCTN tại một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc đề ra các giải pháp, phòng ngừa, chống tham nhũng; chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng.

Hà Nội: Công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm-2

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định phòng, chống tham nhũng không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ. Ảnh: Hà nội mới

Về nguyên nhân khách quan, công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN là những công việc khó khăn, phức tạp. Hệ thống, chính sách pháp luật còn chồng chéo, chưa có các chế tài đủ mạnh để xử lý trách nhiệm đối với các đối tượng cố ý không thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý về tố cáo. Một số vụ kéo dài trong nhiều năm nay, cơ chế chính sách pháp luật có sự thay đổi dẫn đến vướng mắc, khó khăn trong việc tổ chức thực hiện.

Về nguyên nhân chủ quan, nhận thức của một số cấp uỷ, lãnh đạo trong các công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN còn hạn chế; số lượng, chất lượng cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới; một số đơn vị chưa chưa coi trọng tính kế thừa, phát triển và đào tạo cán bộ; một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc đề ra các giải pháp, phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc giải quyết KNTC, xử lý tham nhũng và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý còn hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ giải quyết.

Ngoài ra, nhận thức của một số người dân về KNTC còn hạn chế; có hiện tượng bị lôi kéo, dụ dỗ KNTC đông người, vượt cấp gây mất an ninh, trật tự,...

Để tăng cường công tác QLNN, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Thành phố và các đơn vị cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thành tốt Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 23/12/2019 của UBND Thành phố về công tác thanh tra năm 2020; bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và của Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố tham mưu UBND Thành phố xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021; hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra; nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra trách nhiệm trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tập trung thanh tra trách nhiệm của Giám đốc sở và Chủ tịch UBND cấp huyện (trọng tâm là những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, đơn tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến),...

Tăng cường việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra và văn bản chỉ đạo xử lý sau thanh tra theo quy định của Chính phủ và Kế hoạch của UBND Thành phố để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Tập trung tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN, trong đó trọng tâm là Luật Tố cáo năm 2018, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, quy định của Trung ương và Thành phố về công tác này; tập trung giải quyết các vụ việc KNTC, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; phấn đấu tổ chức thực hiện đạt tỷ lệ trên 90% đối với các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo; tăng cường hoạt động của các Tổ công tác để tiếp tục kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp nhằm đạt được mục tiêu giảm KNTC đông người, vượt cấp.

Hoàn thành tốt Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2020 về công tác PCTN năm 2020 của UBND Thành phố; bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, quy định của Trung ương và Thành phố về công tác PCTN, chủ động tham mưu UBND Thành phố xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác PCTN năm 2021; trong đó, chú trọng việc thực hiện công khai minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN trên các lĩnh vực gắn với việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Quy định của Trung ương và Thành phố; tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật về PCTN và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; thu hồi triệt để tài sản của Nhà nước, tập thể, cá nhân bị chiếm đoạt và thất thoát.

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, chú trọng việc rèn luyện ý thức, phẩm chất, kỹ năng, ứng xử trong công việc, trong tiếp xúc, làm việc với công dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. 5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thành phố tiếp tục quan tâm đặc biệt đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC phục vụ đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Thành ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp được đề cao. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra, giám sát, điều tra, xét xử, truy tố có chuyển biến tích cực. Kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, thực hiện văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức cũng được siết chặt; nổi bật, Thành ủy Hà Nội đã đưa 50 vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Khẳng định phòng, chống tham nhũng không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác điều tra, xét xử, thi hành án; giải quyết dứt điểm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra gắn với xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân cố tình chây ỳ không thực hiện. Bên cạnh đó, cần có cơ chế minh bạch trong quản lý thu, chi ngân sách; cải cách hành chính; thực hiện luân chuyển cán bộ ở những vị trí nhạy cảm để phòng, chống tham nhũng vặt, tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý sử dụng đất đai, tài sản công…

Theo toquoc.vn
Xem link gốc Ẩn link gốc
http://toquoc.vn/ha-noi-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-la-nhiem-vu-chinh-tri-trong-tam-20210111111933134.htm
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết

  Tủ lạnh trong siêu thị tưởng đặt bừa, biết nguyên nhân ai cũng thán phục người quản lý

  Mẹo vặt - Thứ năm, 24/06/2021 15:11
  Theo như tìm hiểu, được biết cách sắp xếp vị trí tủ lạnh trong các siêu thị thực tế là kết quả của cả một quá trình nghiên cứu hành vi khách hàng chứ không hề đặt bừa.

  Bình Dương ghi nhận thêm 27 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 16 ca liên quan đến 1 nhà trọ

  Tin y dược - Thứ năm, 24/06/2021 14:56
  27 ca mắc Covid-19 mới này đều nằm trong khu cách ly tập trung hoặc khu đã phong tỏa trước đó, trong số này có 16 ca liên quan đến một nhà trọ.

  Bộ Y tế công bố thêm 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong

  Tin y dược - Thứ năm, 24/06/2021 14:43
  Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 trưa 24/6 thông báo 2 ca tử vong số 71 và 72, đều là những bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý nền nặng, liên quan đến Covid-19.

  Rùng mình clip cận cảnh chồng thứ 4 mang dao phi thẳng vào quán truy sát Cô Xuyến (Về Nhà Đi Con) sau cú đấm gây sốc

  Gia đình - Thứ năm, 24/06/2021 14:35
  Thời điểm xảy ra sự việc, Hoàng Yến - cô Xuyến (Về Nhà Đi Con) đang ngồi sơ cứu ở 1 góc bên trong quán sau khi bị chồng cũ đấm thẳng vào mũi.

  Phóng viên mắc Covid-19 khi đưa tin đội tuyển Việt Nam ở UAE vẫn phải thở oxy

  Tin y dược - Thứ tư, 23/06/2021 15:00
  Nhập viện được 5 ngày ở UAE, sức khỏe của phóng viên Trần Phúc Nghĩa vẫn còn yếu nhưng tạm thời đã qua giai đoạn nguy hiểm, anh có thể trò chuyện cùng gia đình, bạn bè ở Việt Nam và phóng viên Báo Người Lao Động

  Trưa 23/6, thêm 80 ca mắc COVID-19, TP.HCM tiếp tục nhiều nhất với 40 ca

  Tin y dược - Thứ tư, 23/06/2021 14:15
  Bản tin dịch COVID-19 trưa 23/6 của Bộ Y tế cho biết có 80 ca mắc COVID-19 trong nước tại 7 tỉnh, thành phố, riêng TP.HCM nhiều nhất với 40 ca. Việt Nam có tổng cộng 13.862 bệnh nhân.

  Thêm 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong

  Tin y dược - Chủ nhật, 20/06/2021 14:57
  Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chiều 20/6 thông báo 2 ca tử vong thứ 65 và 66, là những bệnh nhân có bệnh lý nền nặng liên quan Covid-19.

  Sáng 20/6, có 76 ca mắc COVID-19, TP.HCM nhiều nhất với 46 ca

  Tin y dược - Chủ nhật, 20/06/2021 07:11
  Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế sáng 20/6 cho biết có thêm 76 ca mắc COVID-19, TP.HCM vẫn nhiều nhất với 46 ca. Đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 12.978 bệnh nhân.

  Một bệnh nhân Covid-19 ở Tây Ninh tử vong sau 10 ngày phát hiện bệnh

  Tin y dược - Thứ năm, 17/06/2021 13:26
  Một nữ bệnh nhân Covid-19 ở Tây Ninh được xác định tử vong sau 10 ngày phát hiện bệnh và cách ly tập trung.

  Cách làm sạch và khử trùng bồn rửa bát "siêu" hiệu quả

  Mẹo vặt - Thứ tư, 23/06/2021 11:00
  Những chiếc bồn rửa bát được làm từ thép không gỉ có thể sẽ bị ố vàng, thiếu độ sáng khi sử dụng lâu ngày. Bạn chỉ cần học hỏi một vài cách dưới đây, chắc chắn sẽ hữu ích trong việc làm sạch bồn rửa nhà mình.

  Cha mẹ đều mắc COVID-19 phải đi điều trị, bệnh viện điều xe cấp cứu đưa ông nội từ quê lên TP.HCM chăm sóc cháu, nhưng bé gái 6 tuổi cũng thành F0

  Tin y dược - Thứ tư, 23/06/2021 09:49
  “Chỉ mong vợ tôi, con trai, con dâu và cháu gái tôi không có chuyện gì. Mong các bác sĩ cứu giúp dùm” – người đàn ông theo xe cấp cứu từ An Giang lên TP.HCM trong đêm khóc nức nở.

  Bị body shaming nặng nề, cô gái đòi bạn trai cho tiền đáp trả: Không có tiền thẩm mỹ chẳng lẽ lại bị cười chê?

  Tâm sự - Thứ tư, 23/06/2021 09:28
  Cô gái trẻ Đoan Minh của Ghép đôi thần tốc thú nhận đa phần bình luận hướng vào cô đều là body shaming.

  Sáng 23/6: Cả nước có 55 ca mắc COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh đã 51 ca

  Tin y dược - Thứ tư, 23/06/2021 08:33
  Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế sáng 23/6 cho biết có 55 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng TPHCM là 51 ca; 04 ca còn lại tại 2 tỉnh Bắc Giang và Nghệ An. Việt Nam có tổng số ca mắc COVID-19 là 13.782.

  Cải thảo tốt cho sức khỏe nhưng có 3 lưu ý khi ăn nó nếu không muốn rước thêm bệnh tật vào người

  Tin y dược - Thứ ba, 22/06/2021 20:15
  Cải thảo vốn là loại rau quen thuộc với nhiều gia đình, nó không những ngon miệng, có nhiều cách chế biến mà còn giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, cải thảo cần phải được ăn đúng cách để không gây hại cho sức khỏe.

  Nhạc sĩ Chim Trắng Mồ Côi tung tin nhắn chứng minh bị Phi Nhung uy hiếp, kể ngọn nguồn và lời xin lỗi bất ngờ sau đó

  Tin y dược - Thứ ba, 22/06/2021 19:51
  Nhạc sĩ Hồng Xương Long là một trong những nhân vật tiếp theo liên quan đến hàng loạt ồn ào của Phi Nhung thời gian gần đây.

  Tối 22/6 thêm 88 ca mắc COVID-19 mới, riêng TP.HCM có 63 trường hợp

  Tin y dược - Thứ ba, 22/06/2021 19:43
  Theo bản tin 18h ngày 22/6 của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 88 ca mắc COVID-19 tại Hồ Chí Minh (63), Bắc Giang (12), Bắc Ninh (6), Hưng Yên (2), Nghệ An (1), Hà Nội (1).

  Hà Nội: Nam giáo viên 26 tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19

  Tin y dược - Thứ ba, 22/06/2021 19:38
  Sở Y tế Hà Nội chiều 22/6 vừa có báo cáo về trường hợp tử vong sau tiêm vaccine phòng Covid-19 tại huyện Đông Anh.

  Bánh tráng Việt bất ngờ thành món ăn trào lưu ở Hàn Quốc

  Đời sống - Thứ ba, 22/06/2021 16:19
  Bánh tráng Việt Nam được làm ẩm, cuốn lại, làm bánh gạo cay có hương vị đặc biệt. Món này đang trở thành trend trên các diễn đàn ẩm thực ở Hàn Quốc.

  Trước và sau khi tiêm vaccine COVID-19 nên ăn gì, kiêng ăn gì?

  Tin y dược - Thứ ba, 22/06/2021 16:12
  Một chế độ ăn uống khoa học, hợp lý sẽ hỗ trợ tốt cho nhu cầu của cơ thể, kể cả trước và sau khi tiêm vaccine COVID-19.

  Bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine COVID-19 có được BHYT chi trả viện phí, điều trị không? Làm sao để an toàn sau tiêm?

  Tin y dược - Thứ ba, 22/06/2021 14:52
  Việt Nam đang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine quy mô lớn nhất trong lịch sử. Bộ Y tế khẳng định, chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 lần này có nhiều điểm mới, nhưng vấn đề an toàn vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.

  Trưa 22/6: Có 100 ca mắc COVID-19 mới, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương có số ca mắc cao

  Tin y dược - Thứ ba, 22/06/2021 14:19
  Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 12h ngày 22/6 có 100 ca mắc COVID-19 mới, trong 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 95 ca ghi nhận trong nước.

  Giữa trời nắng 40 độ, bộ đội mặc áo bảo hộ kín mít đưa cơm cho công nhân Bắc Giang đang cách ly tập trung

  Tin y dược - Thứ ba, 22/06/2021 10:36
  Tại Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 đóng quân tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang có 11 chiến sĩ cùng 2 đầu bếp chuyên nghiệp đảm nhiệm việc nấu cơm cho người dân cách ly tập trung.

  Tiền Giang: Một bệnh nhân Covid-19 tử vong

  Tin y dược - Thứ ba, 22/06/2021 09:57
  Nữ bệnh nhân 61 tuổi ở Mỹ Tho, Tiền Giang tử vong vào trưa 21/6.

  Sáng 22/6 thêm 47 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM 36 ca

  Tin y dược - Thứ ba, 22/06/2021 07:40
  Theo bản tin 6h sáng ngày 22/6 của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 47 ca mắc COVID-19 mới tại 4 tỉnh thành.

  Từ 0h ngày 22/6, Hà Nội mở lại tiệm cắt tóc, cà phê, quán ăn trong nhà

  Tin y dược - Thứ hai, 21/06/2021 20:21
  Từ 0h ngày 22/6, UBND thành phố Hà Nội cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h hàng ngày.

  Bộ Y tế công bố ca tử vong số 68 và 69 liên quan COVID-19, trong đó có một trường hợp ở TP.HCM

  Tin y dược - Thứ hai, 21/06/2021 19:49
  Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong số 68 và 69 là những bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý nền nặng. Trong đó, trường hợp mất chiều 21/6 là một nữ bệnh nhân ngụ TP.HCM.

  Triệu phú công nghệ cầu hôn nữ BTV của VTV kém 16 tuổi trên máy bay: Thêm một chuyện tình chú - cháu ngọt ngào!

  Tâm sự - Thứ hai, 21/06/2021 15:37
  Khoảnh khắc ngọt ngào của nữ BTV xinh đẹp đang khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ và ghen tị.