Các trường thực hiện phương thức xét tuyển vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 theo tuyến tuyển sinh do ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã quy định, đồng thời tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố Hà Nội./.