DÒNG SỰ KIỆN ►
0947268688 liên hệ quảng cáo

Phát huy hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm người đứng đầu

Theo hanoi.gov.vn - 21:24 | 20/04/2023
webkhoedep.vn - Phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, diễn ra vào sáng 19/4, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 01-CTr/TU nhấn mạnh yêu cầu phải phát huy hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm người đứng đầu, tạo chuyển biến rõ nét tại từng cơ quan, địa phường, đơn vị.
 • Thành ủy Hà Nội sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 01-CTr/TU

  Sáng 19/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, giai đoạn 2021 - 2025”.

 


Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận Hội nghị

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, một trong những kết quả nổi bật là Hà Nội đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị; luôn phát huy dân chủ, trí tuệ trong bàn bạc, thảo luận; tăng cường phân công, phân cấp, cá thể hóa trách nhiệm, nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong chỉ đạo, điều hành, nhất là trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đối với những lĩnh vực, địa bàn phân công phụ trách, góp phần nâng cao vai trò, hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. 

“Thành ủy, các cấp ủy Đảng đã tập trung đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo của Đảng vừa toàn diện, vừa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng, trúng vấn đề cần tập trung chỉ đạo; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân”, Bí thư Thành ủy đánh giá. 

Theo Bí thư Thành ủy, với tinh thần đổi mới đó, Thành phố đã tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, dự án, nhiệm vụ lớn như Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô dự kiến khởi công tại 4 điểm trên địa bàn Thành phố, vào ngày 30/6/2023; sửa đổi Luật Thủ đô và lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cùng báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10/2023; Đề án quản lý tài sản công; ưu tiên đầu tư 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, di tích văn hóa lịch sử; Đề án cải tạo chung cư cũ; Đề án về phân cấp, ủy quyền, đây cũng chính là điểm nhấn nổi bật trong cải cách hành chính...

Đồng thời, Thành phố cũng đã lựa chọn những việc khó tồn tại nhiều năm để tập trung tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô, tạo chuyển biến tích cực cho hệ thống chính trị từ Thành phố xuống cơ sở như Đề án xử lý các dự án có sử dụng đất vốn ngoài ngân sách.

Bí thư Thành ủy cũng đánh giá nhiều cố gắng đổi mới, sáng tạo của các ban Đảng Thành ủy, UBND Thành phố, HĐND Thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp... Kết quả này đã giúp cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh, là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô trong thời gian qua thể hiện qua các chỉ số cơ bản như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm sau cao hơn năm trước, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước, năm 2021 tăng 2,9; quy mô GRDP hiện nay của Hà Nội tương đương với 50 tỷ USD (cả nước là 409 tỷ USD); thu nhập bình quân đầu người đạt 141,8 triệu đồng/người/năm, tăng 10,6% so với năm 2021. Quý I/2023, GRDP tăng trưởng 5,08% so với cùng kỳ (GDP cả nước tăng 3,32%)...

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng lưu ý những hạn chế còn tồn tại cần tập trung khắc phục ngay, trước hết là 5 đề án của Chương trình chưa hoàn thành, trong đó, có những đề án cần thiết liên quan đến cán bộ trẻ, trung tâm điều hành, vị trí việc làm... 

Cùng với đó, công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, đặc biệt là cấp cơ sở ở một số nơi chưa thực sự quyết liệt. Vai trò hạt nhân của một số cấp ủy tổ chức Đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, chính quyền ở một số nơi còn hạn chế, có nơi còn để xảy ra mất đoàn kết nội bộ…

Đặc biệt, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân còn nhiều hạn chế, chưa thực sự quan tâm giải quyết dứt điểm; còn hiện tượng né tránh; còn nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài 10 năm, 20 năm chưa được giải quyết dứt điểm gây bức xúc trong nhân dân...

Tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và kỷ luật, kỷ cương còn hạn chế; hiện tượng ngại khó, ngại khổ, đùn đẩy trách nhiệm vẫn còn tồn tại... Công tác quản lý thông tin, nhất là thông tin trên mạng xã hội chưa được bao quát hết. Ý thức trách nhiệm của một phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế; vẫn có cán bộ vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự, ngại tham mưu, ngại đề xuất, ngại thể hiện quan điểm, chính kiến của mình... 

Quang cảnh Hội nghị

Trên cơ sở phân tích, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và ý kiến tham luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thống nhất cao với 3 nhóm, 15 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nêu trong Dự thảo Báo cáo, đồng thời chỉ đạo, nhấn mạnh thêm một số yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết, cấp bách cần chú trọng thực hiện.

Trước hết, các cấp, các ngành cần xác định rõ đây là thời điểm sơ kết giữa nhiệm kỳ, phải xác định rõ được đầy đủ ưu điểm, hạn chế trong thực hiện; qua đó, đối với những việc đã tốt thì phải nhân lên. Các địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải tích cực chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, nhất là về các mô hình mới, cách làm hay về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh-quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội... 

Cùng với đó, phát huy hơn nữa tính tiên phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp. Năm nay, Thành phố tiếp tục xác định chủ đề công tác là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, các cấp, các ngành càng cần cố gắng làm tốt hơn nữa việc này; tạo chuyển biến rõ nét ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương. 

Đối với một số chủ trương, đề án, dự án trọng tâm, trọng điểm, chiến lược, lâu dài nhằm khai thác, khơi thông nguồn lực cho Thủ đô phát triển, Bí thư Thành ủy đề nghị phải tiếp tục triển khai một cách thực chất để tạo bước đột phá về phát triển như: Đề án về phân cấp, ủy quyền; Đề án quản lý tài sản công; xử lý các dự án chậm triển khai; Đề án cải tạo chung cư cũ...

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án đã đề ra; quyết tâm hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023; đặc biệt quan tâm bảo đảm an sinh xã hội; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc dân sinh như trật tự vỉa hè, lòng đường; úng ngập, ùn tắc giao thông; ô nhiễm môi trường...

Nhấn mạnh từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 không còn dài, trong khi từ cuối năm nay và sang năm 2024, các cấp ủy Đảng đã phải tập trung chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ tới, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được phân công; chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương được phân công nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình 01 đã đề ra.

Theo hanoi.gov.vn
Xem link gốc Ẩn link gốc
https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2857135/phat-huy-hon-nua-tinh-tien-phong-guong-mau-va-trach-nhiem-nguoi-ung-au.html;jsessionid=MMmODhzdhbgv272CWKkpVd6n.app2?fbclid=IwAR20bp6Zc845WHwl0tzASeCHOisntKQkLUjWY3A2mmO3cXsohWQZh9Kt15I
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết

  3 người Bắc Giang bị kẹt trong thang máy, làm gì khi gặp tình huống tương tự

  Mẹo vặt - Thứ sáu, 09/06/2023 10:57
  Những ngày đầu tháng 6, tại một số chung cư, nhiều người dân lâm vào cảnh dở khóc dở cười vì bị mắc kẹt trong thang máy.

  Cô dâu bật khóc khi người bạn quen 2 năm qua mạng bất ngờ xuất hiện ở đám cưới

  Tâm sự - Thứ sáu, 09/06/2023 10:32
  Đoạn clip hút 2 triệu views trên Tiktok ghi lại khoảnh khắc cô dâu không kìm được nước mắt khi thấy người bạn thân quen qua mạng, chưa từng gặp mặt bất ngờ xuất hiện trong ngày trọng đại của mình.

  Ăn nấm xào mướp, chồng chết, vợ nguy kịch

  Tin y dược - Thứ sáu, 09/06/2023 09:32
  Chiều tối 8-6, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay vừa tiếp nhận 3 người trong cùng gia đình ở Tây Ninh ngộ độc nặng sau khi ăn nấm xào mướp.

  Uống nước nhân trần có tác dụng gì?

  Bài thuốc dân gian - Thứ năm, 08/06/2023 15:18
  Nhân trần được rất nhiều người sử dụng như một loại nước uống giải khát hàng ngày, vậy uống nước nhân trần có tác dụng gì?

  Trẻ 17 tháng tuổi mắc tay chân miệng phải lọc máu liên tục

  Bệnh lây nhiễm - Thứ năm, 08/06/2023 14:17
  Chỉ sau 4 tiếng chuyển viện, bệnh nhi 17 tháng mắc tay chân miệng chuyển từ độ 3 lên độ 4, phải đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu liên tục.

  Những người cần nói không với cà muối xổi

  Dinh dưỡng - Thứ năm, 08/06/2023 09:58
  Cà muối xổi là món ăn được nhiều người yêu thích trong mùa hè, nhưng không phải ai cũng có thể ăn được, dưới đây là những người không nên ăn cà muối xổi.

  Người đàn ông liên tục dương tính với SARS-CoV-2 trong hơn 14 tháng

  Tin tức - Thứ tư, 16/02/2022 17:48
  Ông Muzaffer Kayasan, người Thổ Nhĩ Kỳ, đã liên tục dương tính với Covid-19 trong 14 tháng qua. Ông là người nhiễm virus corona lâu nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ, và có thể cũng lâu nhất trên toàn thế giới. Trước ông, một người phụ nữ ở Maryland, Mỹ được coi là ca nhiễm Covid-19 lâu nhất với 305 ngày. Đến nay, ông vẫn chưa có kết quả xét nghiệm nào âm tính, dù chỉ là một lần trong số gần 80 lần xét nghiệm.

  Hà Nội thêm 2.981 ca Covid-19 tại 502 xã, phường

  Tin y dược - Thứ bảy, 12/02/2022 22:17
  Ngày 12/2, Hà Nội ghi nhận 2.981 trường hợp Covid-19 với 808 F0 cộng đồng và 2.179 ca đã cách ly. Số nhiễm phát hiện trong ngày tăng 73 ca so với hôm qua.

  Bộ Y tế hướng dẫn danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho F0 tại nhà

  Tin y dược - Thứ bảy, 12/02/2022 12:34
  Bộ Y tế nêu rõ, F0 điều trị tại nhà sẽ được kê các thuốc hạ sốt, giảm đau, kháng virus; riêng thuốc chống đông và chống viêm sẽ không được phát sẵn mà do bác sĩ kê đơn và chỉ dùng một ngày trong khi chờ chuyển đến viện...

  Dùng thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc, người phụ nữ nhập viện cấp cứu

  Tin y dược - Thứ năm, 08/06/2023 07:19
  Bà Đ. được chẩn đoán suy tuyến thượng thận sau khi dùng nhiều loại thuốc tê giảm đau không rõ nguồn gốc để chữa đau xương khớp.

  Nhảy bao bố và chụp ảnh tập thể dưới nắng khi đi team building: Nghĩ tới đã thấy sợ!

  Đời sống - Thứ tư, 07/06/2023 15:46
  Ngoài việc làm thêm giờ và cắt giảm lương, có lẽ điều tiếp theo mà dân công sở không muốn nghe thấy nhất là team building.

  Áp lực thi cử, nam sinh nhập viện trong tình trạng bụng co cứng như khúc gỗ

  Bệnh thường gặp - Thứ tư, 07/06/2023 15:27
  Sau khi được làm những xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân được chẩn đoán: Viêm phúc mạc do thủng ổ loét hành tá tràng.

  Bác sĩ cảnh báo 5 sai lầm khi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh khiến lượng vi khuẩn tăng gấp 10 lần

  Dinh dưỡng - Thứ tư, 07/06/2023 07:45
  Tủ lạnh là thiết bị rất cần thiết trong cuộc sống hiện đại. Nhưng còn một điều quan trọng là dùng nó thế nào mới đúng, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh thế nào mới chuẩn thì lại ít ai quan tâm.

  Sai lầm khi tắt điều hòa vừa gây tốn điện vừa làm giảm tuổi thọ của máy

  Mẹo vặt - Thứ tư, 07/06/2023 07:33
  Tiếc thay, có rất nhiều người mắc phải sai lầm này khi dùng điều hòa.

  Trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ về tình trạng hiện tại sau status chấn động

  Đời sống - Thứ tư, 07/06/2023 07:31
  Cầu thủ Bùi Tiến Dũng đã đăng ảnh vợ con, khẳng định nội dung trên Facebook Khánh Linh không đúng sự thật.

  7 người ở Thanh Hóa bị ngộ độc nghi do uống rượu ngâm nấm

  Tin y dược - Thứ tư, 07/06/2023 07:28
  Sau khi uống rượu ngâm với nấm, 7 người dân ở Thanh Hóa bị ngộ độc phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

  Liên tục ngộ độc vì "đông trùng hạ thảo" trên xác ve: Lầm tưởng chết người

  Bệnh thường gặp - Thứ ba, 06/06/2023 19:26
  Bác sĩ cảnh báo, việc cho rằng nấm mọc trên xác ve sầu là "đông trùng hạ thảo" bổ dưỡng có thể khiến người ăn ngộ độc nặng nề, thậm chí mất mạng.

  3 trẻ tử vong vì tay chân miệng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát dịch

  Bệnh lây nhiễm - Thứ ba, 06/06/2023 15:28
  Theo thông tin trên hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước có 8.995 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó 3 bệnh nhân tử vong.

  Xác định nguyên nhân khiến 2 người ở Hải Phòng nguy kịch sau khi ngủ trong ô tô

  Tin y dược - Thứ ba, 06/06/2023 14:31
  Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), hai cha con bị ngạt khí CO sau khi ngủ trong ô tô. Hiện tại, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định.

  Trước stauts 'Loại bố rẻ mạt': Bùi Tiến Dũng và vợ có chuyện tình đẹp, nên duyên từ bệnh viện!

  Đời sống - Thứ ba, 06/06/2023 11:13
  Trung vệ Bùi Tiến Dũng và bà xã Khánh Linh được người thân giới thiệu làm quen và lần đầu gặp mặt là ở trong bệnh viện.

  Vợ chồng ở Hà Nội ly hôn, bố mẹ chồng đòi con dâu 1 tỷ tiền chăm cháu, ở trọ

  Gia đình - Thứ ba, 06/06/2023 07:10
  Lần đầu tiên trong lịch sử tại tòa, có một cặp vợ chồng li hôn, bố mẹ chồng đòi tiền trông cháu 600 triệu đồng, tiền con dâu ở trọ nhà chồng 415 triệu - luật sư Hà Trọng Đại chia sẻ.

  3 dấu hiệu cho thấy cha mẹ đang "hại" chứ không phải dạy dỗ con tốt hơn

  Nuôi dạy trẻ - Thứ hai, 05/06/2023 09:23
  Mỗi đứa trẻ là duy nhất, và chỉ khi trưởng thành theo tốc độ của riêng mình, chúng mới có thể hạnh phúc và vui vẻ.

  Mua dưa hấu đừng vỗ, nhìn 3 chỗ này liền biết vỏ mỏng, mọng nước và ngọt lịm

  Mẹo vặt - Thứ hai, 05/06/2023 09:05
  Dưa hấu chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe. Bởi vậy dưa hấu là thức quả không nên bỏ qua trong mùa hè này.

  Hòa Bình: Ăn thịt và trứng cóc, hai mẹ con nhập viện cấp cứu

  Tin y dược - Thứ hai, 05/06/2023 09:02
  Sau khi ăn thịt và trứng cóc, hai mẹ con xuất hiện đau đầu, đau bụng, nôn mửa, tê chân tay... được đưa đi cấp cứu.

  Nếu bạn muốn giảm cân bằng chuối: Hãy dừng ngay

  Bí quyết làm đẹp - Thứ hai, 05/06/2023 08:58
  Nhiều người nghĩ rằng ăn chuối giúp họ giảm cân nhưng thực sự đây là trái cây có hàm lượng calo cao nhất, cung cấp đường cho cơ thể rất nhanh.

  5 xu hướng làm đẹp phổ biến nhưng có thể khiến làn da tồi tệ hơn

  Bí quyết làm đẹp - Chủ nhật, 04/06/2023 10:35
  Dù rất phổ biến nhưng những xu hướng này cũng có thể gây hại cho làn da.

  Bí kíp giúp đàn ông bớt chán nản trong chuyện "chăn gối"

  Phòng the - Chủ nhật, 04/06/2023 10:31
  Thất vọng về "chuyện ấy" có thể ảnh hưởng khá lớn đến cuộc sống hàng ngày của đàn ông, cho dù họ đang độc thân hay trong một mối quan hệ.