DÒNG SỰ KIỆN ►
0947268688 liên hệ quảng cáo

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Những thành tựu về văn hóa, nghệ thuật đã có những tiến bộ rất vững chắc

Theo toquoc.vn - 14:18 | 08/01/2021
webkhoedep.vn - Sáng 8/1, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Công tác văn hóa, thể thao, du lịch năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại ba điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì điểm cầu tại Hà Nội, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chủ trì điểm cầu Đà Nẵng và Thứ trưởng Tạ Quang Đông chủ trì điểm cầu TP Hồ Chí Minh.

Theo Báo cáo do Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng trình bày tại Hội nghị, năm 2020, quán triệt phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả" của Chính phủ, ngành văn hóa, thể thao và du lịch phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn, thách thức do dịch bệnh và thiên tai gây ra, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Chiến lược 10 năm 2011-2020 của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Những thành tựu về văn hóa, nghệ thuật đã có những tiến bộ rất vững chắc-1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị

Năm 2020, Bộ VHTTDL đã triển khai kịp thời, đúng tiến độ các văn bản đề án, các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: Đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành: 02 Nghị định; 02 Quyết định; 01 Chỉ thị và 02 văn bản khác. Đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: 04 văn bản, đề án. Trong 132 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đến nay, Bộ đã hoàn thành 81 nhiệm vụ, đang thực hiện 51 nhiệm vụ. Ban hành theo thẩm quyền 8 Thông tư.

Từng bước chỉ đạo sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa ở địa phương, cộng đồng dân cư; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa cho học sinh, sinh viên; phối hợp với bộ, ngành, địa phương trong quy hoạch, đầu tư, xây dựng và tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động...

Ban hành, triển khai kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ năm 2020. Hoàn thành xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến và Một cửa điện tử của Bộ được vận hành thông suốt, đảm bảo an toàn thông tin.

Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai đúng tiến độ, tuân thủ nghiêm trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Trên lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đã thành lập 38 đoàn kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với 204 cá nhân, tổ chức, đã phát hiện, xử phạt hành chính 15 tổ chức với tổng số tiền phạt là 415 triệu đồng. Công tác thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng được triển khai theo kế hoạch, kịp thời kiến nghị khắc phục các tồn tại, thiếu sót tại các đơn vị.

Lĩnh vực văn hóa, gia đình đạt nhiều thành tựu, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ngày càng được tăng cường. Cụ thể, Bộ VHTTDL đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững; Kế hoạch mở rộng Danh sách di sản văn hóa phi vật thể dự kiến cho phép lập hồ sơ đệ trình UNESCO trong thời gian tới.

Tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 02 Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang Con Moong và các di tích phụ cận, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên; 06 Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt; quyết định xếp hạng 07 di tích quốc gia đặc biệt. Gửi hồ sơ "Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ" trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; hoàn thiện hồ sơ "Nghệ thuật Xòe Thái" theo biểu mẫu mới trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác xây dựng đạo đức, lối sống, nếp sống văn minh được lồng ghép vào phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cụ thể thành các tiêu chí, tiêu chuẩn, được Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp thực hiện nghiêm túc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Những thành tựu về văn hóa, nghệ thuật đã có những tiến bộ rất vững chắc-2

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại Hội nghị

Ban hành các quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Xây dựng và ký kết các chương trình phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị có liên quan về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, phục vụ học tập suốt đời.

Trong lĩnh vực Điện ảnh: Tập trung xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); ban hành Đề án quảng bá thương hiệu quốc gia - Liên hoan Phim Việt Nam; Đề án tổ chức Liên hoan Phim giai đoạn 2021- 2030. Hoàn thiện các quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực điện ảnh. Chỉ đạo, tổ chức các Tuần phim, Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2020.

Bộ VHTTDL cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Tổ chức thành công nhiều sự kiện phục vụ chính trị, phục vụ năm ASEAN, Đại hội Đảng các cấp và đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Các cuộc thi nghệ thuật được tổ chức với chất lượng nghệ thuật được nâng cao. Công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cho phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy trình.

Lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm đã ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BVHTTDL về định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu; phê duyệt Đề án xây dựng và quảng bá thương hiệu Quốc gia "Festival nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam 2020-2030". Tổ chức thành công Festival mỹ thuật trẻ, triển lãm tác phẩm của các họa sĩ đương đại hàng đầu trên thị trường mỹ thuật Việt Nam, triển lãm ảnh các nước ASEAN, triển lãm tranh Đồ họa 10 nước ASEAN lần thứ 3...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Những thành tựu về văn hóa, nghệ thuật đã có những tiến bộ rất vững chắc-3

Toàn cảnh Hội nghị

Hoàn thành việc nghiên cứu, xây dựng nội dung về quyền tác giả, quyền liên quan trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị xây dựng Đề án xây dựng thương hiệu quốc gia cho các ngành công nghiệp văn hóa. Xây dựng hồ sơ đề xuất gia nhập các Hiệp ước về quyền tác giả, Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường bảo vệ quyền tác giả trên không gian mạng...

Cùng với đó, công tác Quản lý nhà nước về gia đình ngày một hiệu quả. Bộ đã trình Chính phủ thông qua Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các chương trình, đề án về công tác gia đình đến năm 2020. Tiếp tục thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Hạnh phúc 20/3, kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, năm 2020, mặc dù tình hình, điều kiện, bối cảnh thế giới, đất nước gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vẫn gặt hái những thành tựu đáng kể, trong đó có đóng góp của tất cả lực lượng những người làm công tác trong ngành văn hóa, thể thao, du lịch.

Phó Thủ tướng cho rằng, chưa có lúc nào trong dịch bệnh, thiên tai, những giá trị nhân văn, tốt đẹp nhất của dân tộc lại được khơi lên như vậy.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Những thành tựu về văn hóa, nghệ thuật đã có những tiến bộ rất vững chắc-4

Hội nghị Công tác văn hóa, thể thao, du lịch năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 được tổ chức trực tuyến tại ba điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng lấy ví dụ, để có một clip lên đài truyền hình nổi tiếng thế giới trong 1 phút phải chi hàng trăm, hàng triệu USD nhưng ca khúc "Ghen Covy" của Việt Nam chiếm sóng toàn thế giới. Đó là do công lao của đội ngũ làm trực tiếp nhưng cũng là lúc giá trị của dân tộc được tôn vinh. Hay trong việc động viên toàn nhân dân đoàn kết chống dịch, chống thiên tai, tất cả giới văn nghệ sỹ đều đồng lòng, thắp lên ngọn lửa để thấy đất nước, dân tộc ta ngoài những thành tựu đáng mừng về phát triển kinh tế, thì những thành tựu về văn hóa, nghệ thuật cũng đã có những tiến bộ rất vững chắc.

Phó Thủ tướng ghi nhận, Bộ VHTTDL là bộ đa ngành, tổng hợp, nên việc phối hợp trong một bộ rất khó, nhưng năm 2020 và cả nhiệm kỳ đã có những bước phát triển rõ rệt. Việc bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa, quản lý lễ hội đã có những bước tiến rất nhiều. Bên cạnh đó, việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo đã khơi dậy giá trị tốt đẹp nhất của từng hộ dân, từng gia đình, từng người dân.

"Tiếng nói của ngành văn hóa trước những vấn đề văn hóa của đất nước đã được chú trọng hơn, đã mạnh dạn lên tiếng và rõ ràng là tạo ra sự chuyển biến trong xã hội"- Phó Thủ tướng nhận định.

Ngoài ra, ngành VHTTDL cũng điều phối rất tốt các chương trình, điển hình là các lễ lớn của dân tộc như quốc khánh, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; biểu diễn văn nghệ lớn đều có tầm vóc đáng tự hào, có cơ sở vật chất, kĩ thuật biểu diễn đi từ truyền thống, phối hợp với yếu tố hiện đại... đều đạt được những bước tiến. "Nhìn lại thì thấy chưa bao giờ những giá trị tốt đẹp của Việt Nam lại được khơi lên, mà mỗi người đều thấy mình yêu nước hơn, tự hào hơn về dân tộc mình, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, yêu thương nhau hơn"- Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng lưu ý, ngành văn hóa trong thời gian tới phải chủ động nắm bắt công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa và áp dụng trên mọi lĩnh vực để làm tốt công tác quản lý, góp phần phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, để văn hóa thực sự là nền tảng, động lực, nguồn lực của sự phát triển đất nước./.

Theo toquoc.vn
Xem link gốc Ẩn link gốc
http://toquoc.vn/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-chua-bao-gio-cac-gia-tri-tot-dep-cua-viet-nam-duoc-khoi-len-nhu-bay-gio-20210108135456999.htm
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết

  Tủ lạnh trong siêu thị tưởng đặt bừa, biết nguyên nhân ai cũng thán phục người quản lý

  Mẹo vặt - Thứ năm, 24/06/2021 15:11
  Theo như tìm hiểu, được biết cách sắp xếp vị trí tủ lạnh trong các siêu thị thực tế là kết quả của cả một quá trình nghiên cứu hành vi khách hàng chứ không hề đặt bừa.

  Bình Dương ghi nhận thêm 27 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 16 ca liên quan đến 1 nhà trọ

  Tin y dược - Thứ năm, 24/06/2021 14:56
  27 ca mắc Covid-19 mới này đều nằm trong khu cách ly tập trung hoặc khu đã phong tỏa trước đó, trong số này có 16 ca liên quan đến một nhà trọ.

  Bộ Y tế công bố thêm 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong

  Tin y dược - Thứ năm, 24/06/2021 14:43
  Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 trưa 24/6 thông báo 2 ca tử vong số 71 và 72, đều là những bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý nền nặng, liên quan đến Covid-19.

  Rùng mình clip cận cảnh chồng thứ 4 mang dao phi thẳng vào quán truy sát Cô Xuyến (Về Nhà Đi Con) sau cú đấm gây sốc

  Gia đình - Thứ năm, 24/06/2021 14:35
  Thời điểm xảy ra sự việc, Hoàng Yến - cô Xuyến (Về Nhà Đi Con) đang ngồi sơ cứu ở 1 góc bên trong quán sau khi bị chồng cũ đấm thẳng vào mũi.

  Phóng viên mắc Covid-19 khi đưa tin đội tuyển Việt Nam ở UAE vẫn phải thở oxy

  Tin y dược - Thứ tư, 23/06/2021 15:00
  Nhập viện được 5 ngày ở UAE, sức khỏe của phóng viên Trần Phúc Nghĩa vẫn còn yếu nhưng tạm thời đã qua giai đoạn nguy hiểm, anh có thể trò chuyện cùng gia đình, bạn bè ở Việt Nam và phóng viên Báo Người Lao Động

  Trưa 23/6, thêm 80 ca mắc COVID-19, TP.HCM tiếp tục nhiều nhất với 40 ca

  Tin y dược - Thứ tư, 23/06/2021 14:15
  Bản tin dịch COVID-19 trưa 23/6 của Bộ Y tế cho biết có 80 ca mắc COVID-19 trong nước tại 7 tỉnh, thành phố, riêng TP.HCM nhiều nhất với 40 ca. Việt Nam có tổng cộng 13.862 bệnh nhân.

  Thêm 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong

  Tin y dược - Chủ nhật, 20/06/2021 14:57
  Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chiều 20/6 thông báo 2 ca tử vong thứ 65 và 66, là những bệnh nhân có bệnh lý nền nặng liên quan Covid-19.

  Sáng 20/6, có 76 ca mắc COVID-19, TP.HCM nhiều nhất với 46 ca

  Tin y dược - Chủ nhật, 20/06/2021 07:11
  Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế sáng 20/6 cho biết có thêm 76 ca mắc COVID-19, TP.HCM vẫn nhiều nhất với 46 ca. Đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 12.978 bệnh nhân.

  Một bệnh nhân Covid-19 ở Tây Ninh tử vong sau 10 ngày phát hiện bệnh

  Tin y dược - Thứ năm, 17/06/2021 13:26
  Một nữ bệnh nhân Covid-19 ở Tây Ninh được xác định tử vong sau 10 ngày phát hiện bệnh và cách ly tập trung.

  Cách làm sạch và khử trùng bồn rửa bát "siêu" hiệu quả

  Mẹo vặt - Thứ tư, 23/06/2021 11:00
  Những chiếc bồn rửa bát được làm từ thép không gỉ có thể sẽ bị ố vàng, thiếu độ sáng khi sử dụng lâu ngày. Bạn chỉ cần học hỏi một vài cách dưới đây, chắc chắn sẽ hữu ích trong việc làm sạch bồn rửa nhà mình.

  Cha mẹ đều mắc COVID-19 phải đi điều trị, bệnh viện điều xe cấp cứu đưa ông nội từ quê lên TP.HCM chăm sóc cháu, nhưng bé gái 6 tuổi cũng thành F0

  Tin y dược - Thứ tư, 23/06/2021 09:49
  “Chỉ mong vợ tôi, con trai, con dâu và cháu gái tôi không có chuyện gì. Mong các bác sĩ cứu giúp dùm” – người đàn ông theo xe cấp cứu từ An Giang lên TP.HCM trong đêm khóc nức nở.

  Bị body shaming nặng nề, cô gái đòi bạn trai cho tiền đáp trả: Không có tiền thẩm mỹ chẳng lẽ lại bị cười chê?

  Tâm sự - Thứ tư, 23/06/2021 09:28
  Cô gái trẻ Đoan Minh của Ghép đôi thần tốc thú nhận đa phần bình luận hướng vào cô đều là body shaming.

  Sáng 23/6: Cả nước có 55 ca mắc COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh đã 51 ca

  Tin y dược - Thứ tư, 23/06/2021 08:33
  Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế sáng 23/6 cho biết có 55 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng TPHCM là 51 ca; 04 ca còn lại tại 2 tỉnh Bắc Giang và Nghệ An. Việt Nam có tổng số ca mắc COVID-19 là 13.782.

  Cải thảo tốt cho sức khỏe nhưng có 3 lưu ý khi ăn nó nếu không muốn rước thêm bệnh tật vào người

  Tin y dược - Thứ ba, 22/06/2021 20:15
  Cải thảo vốn là loại rau quen thuộc với nhiều gia đình, nó không những ngon miệng, có nhiều cách chế biến mà còn giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, cải thảo cần phải được ăn đúng cách để không gây hại cho sức khỏe.

  Nhạc sĩ Chim Trắng Mồ Côi tung tin nhắn chứng minh bị Phi Nhung uy hiếp, kể ngọn nguồn và lời xin lỗi bất ngờ sau đó

  Tin y dược - Thứ ba, 22/06/2021 19:51
  Nhạc sĩ Hồng Xương Long là một trong những nhân vật tiếp theo liên quan đến hàng loạt ồn ào của Phi Nhung thời gian gần đây.

  Tối 22/6 thêm 88 ca mắc COVID-19 mới, riêng TP.HCM có 63 trường hợp

  Tin y dược - Thứ ba, 22/06/2021 19:43
  Theo bản tin 18h ngày 22/6 của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 88 ca mắc COVID-19 tại Hồ Chí Minh (63), Bắc Giang (12), Bắc Ninh (6), Hưng Yên (2), Nghệ An (1), Hà Nội (1).

  Hà Nội: Nam giáo viên 26 tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19

  Tin y dược - Thứ ba, 22/06/2021 19:38
  Sở Y tế Hà Nội chiều 22/6 vừa có báo cáo về trường hợp tử vong sau tiêm vaccine phòng Covid-19 tại huyện Đông Anh.

  Bánh tráng Việt bất ngờ thành món ăn trào lưu ở Hàn Quốc

  Đời sống - Thứ ba, 22/06/2021 16:19
  Bánh tráng Việt Nam được làm ẩm, cuốn lại, làm bánh gạo cay có hương vị đặc biệt. Món này đang trở thành trend trên các diễn đàn ẩm thực ở Hàn Quốc.

  Trước và sau khi tiêm vaccine COVID-19 nên ăn gì, kiêng ăn gì?

  Tin y dược - Thứ ba, 22/06/2021 16:12
  Một chế độ ăn uống khoa học, hợp lý sẽ hỗ trợ tốt cho nhu cầu của cơ thể, kể cả trước và sau khi tiêm vaccine COVID-19.

  Bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine COVID-19 có được BHYT chi trả viện phí, điều trị không? Làm sao để an toàn sau tiêm?

  Tin y dược - Thứ ba, 22/06/2021 14:52
  Việt Nam đang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine quy mô lớn nhất trong lịch sử. Bộ Y tế khẳng định, chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 lần này có nhiều điểm mới, nhưng vấn đề an toàn vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.

  Trưa 22/6: Có 100 ca mắc COVID-19 mới, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương có số ca mắc cao

  Tin y dược - Thứ ba, 22/06/2021 14:19
  Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 12h ngày 22/6 có 100 ca mắc COVID-19 mới, trong 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 95 ca ghi nhận trong nước.

  Giữa trời nắng 40 độ, bộ đội mặc áo bảo hộ kín mít đưa cơm cho công nhân Bắc Giang đang cách ly tập trung

  Tin y dược - Thứ ba, 22/06/2021 10:36
  Tại Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 đóng quân tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang có 11 chiến sĩ cùng 2 đầu bếp chuyên nghiệp đảm nhiệm việc nấu cơm cho người dân cách ly tập trung.

  Tiền Giang: Một bệnh nhân Covid-19 tử vong

  Tin y dược - Thứ ba, 22/06/2021 09:57
  Nữ bệnh nhân 61 tuổi ở Mỹ Tho, Tiền Giang tử vong vào trưa 21/6.

  Sáng 22/6 thêm 47 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM 36 ca

  Tin y dược - Thứ ba, 22/06/2021 07:40
  Theo bản tin 6h sáng ngày 22/6 của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 47 ca mắc COVID-19 mới tại 4 tỉnh thành.

  Từ 0h ngày 22/6, Hà Nội mở lại tiệm cắt tóc, cà phê, quán ăn trong nhà

  Tin y dược - Thứ hai, 21/06/2021 20:21
  Từ 0h ngày 22/6, UBND thành phố Hà Nội cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h hàng ngày.

  Bộ Y tế công bố ca tử vong số 68 và 69 liên quan COVID-19, trong đó có một trường hợp ở TP.HCM

  Tin y dược - Thứ hai, 21/06/2021 19:49
  Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong số 68 và 69 là những bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý nền nặng. Trong đó, trường hợp mất chiều 21/6 là một nữ bệnh nhân ngụ TP.HCM.

  Triệu phú công nghệ cầu hôn nữ BTV của VTV kém 16 tuổi trên máy bay: Thêm một chuyện tình chú - cháu ngọt ngào!

  Tâm sự - Thứ hai, 21/06/2021 15:37
  Khoảnh khắc ngọt ngào của nữ BTV xinh đẹp đang khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ và ghen tị.