DÒNG SỰ KIỆN ►
0947268688 liên hệ quảng cáo

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp

Theo hanoi.gov.vn - 09:01 | 02/07/2022
webkhoedep.vn - Sáng 1/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Đề án số 15-ĐA/TU về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2026, gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội


Quang cảnh hội nghị

Dự tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Trung tướng - Giám đốc Công an Thành phố Nguyễn Hải Trung; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên; Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai; đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương.

 

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo triển khai Đề án

Triển khai Đề án, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, Đề án đề ra 2 mục tiêu và 7 nhóm chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, 100% cấp ủy quận, huyện, thị xã và xã, thị trấn ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của HĐND quận, huyện thị xã và xã, thị trấn; đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai và quán triệt Đề án đến 100% các chi bộ cơ sở trực thuộc và chi bộ, đảng viên.

100% các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, các chương trình, đề án, kế hoạch của Thành ủy và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được cụ thể hóa tại các nghị quyết của HĐND các cấp; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

100% đại biểu HĐND các cấp được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hằng năm, đặc biệt quan tâm đến các đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND các cấp, các tổ đại biểu HĐND cấp thành phố và cấp huyện tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề bảo đảm số lượng và chất lượng.

100% các đại biểu HĐND thực hiện tiếp công dân theo quy định; 100% các kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND, đại biểu HĐND được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. 

Hằng năm, Thường trực HĐND, tổ đại biểu HĐND tổ chức ít nhất 1 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề. Hàng quý, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức giao ban chuyên đề về hoạt động của HĐND các cấp với Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên triển khai Kế hoạch của Đảng đoàn HĐND TP về thực hiện Đề án

Đề án đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức bộ máy và hoạt động của HĐND các cấp thành phố được coi là một giải pháp trọng tâm trong việc thực hiện Đề án. Bởi thực tế, ở đâu có sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của cấp ủy thì ở đó HĐND hoạt động rất hiệu quả. 

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn, chức năng chủ yếu của HĐND; tăng thời gian thảo luận, tranh luận tại hội trường và thảo luận tại các tổ đại biểu để phát huy trí tuệ của đại biểu HĐND đối với các nội dung kỳ họp. 

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa HĐND và các cơ quan liên quan trong hệ thống chính trị bằng việc xây dựng và ký kết các quy chế, quy trình phối hợp công tác và quan tâm kiện toàn tổ chức, hoạt động của bộ máy tham mưu, giúp việc HĐND, trong đó, lưu ý bố trí đủ số cán bộ chuyên trách giúp việc Thường trực HĐND, các Ban HĐND các cấp. 

Tại hội nghị, sau khi Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên triển khai Kế hoạch của Đảng đoàn HĐND về thực hiện Đề án, đại diện các cơ quan, đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Nội vụ, quận Ba Đình, huyện Thanh Oai, thị xã Sơn Tây…đã phát biểu tham luận, tập trung vào quá trình triển khai thực hiện Đề án tại đơn vị mình; nêu những vấn đề đặt ra khi triển khai  thực hiện Đề án, đề xuất các giải pháp thực hiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà điều hành phần thảo luận

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao sự tham dự đông đảo của đại biểu HĐND các cấp Thành phố ở các điểm cầu. Đặc biệt, sự sáng tạo của 6 điểm cầu cấp huyện đã nối trực tuyến với điểm cầu các xã, thị trấn - thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm cao đối với hoạt động của HĐND các cấp Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND các cấp Thành phố đã chủ động, năng động, sáng tạo, hoạt động chất lượng, hiệu quả, ngày càng khẳng định rõ vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị. Tuy nhiên, thực tế là chất lượng hoạt động của HĐND vẫn chưa đồng đều, chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ ở cả 3 cấp. 

Trước tình hình đó, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Chương trình công tác số 01-CTr/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Đảng đoàn HĐND Thành phố tham mưu xây dựng Đề án về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2026, gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội” nhằm tiếp tục đổi mới, khắc phục các tồn tại, hạn chế; phát huy những kết quả tích cực đã đạt được để tạo sự chuyển biến đồng bộ, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu thực tiễn Thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận hội nghị

Để triển khai hiệu quả Đề án, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung Đề án; phải thống nhất cao trong nhận thức về các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án. Xác định rõ đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND hay các đại biểu HĐND; trong đó nhấn mạnh sự lãnh đạo của Đảng giữ vai trò quan trọng, sự chủ động trong hoạt động của HĐND là nòng cốt. 

Vì thế, các quận, huyện, thị ủy khẩn trương ban hành kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Đề án; định kỳ hàng năm sơ kết báo cáo cấp ủy, HĐND và Thường trực HĐND cấp trên tình hình, kết quả thực hiện. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị, vì mục tiêu chung của Thành phố và các địa phương.

Trong quá trình triển khai, cần chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn. Nội dung này đỏi hỏi sự chủ động, đổi mới, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và mỗi đại biểu HĐND các cấp.

Xác định công tác cán bộ là cốt yếu, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cấp ủy tiếp tục quan tâm, kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách ở các cấp theo quy định của luật. Ở các quận, huyện, thị xã còn thiếu số đại biểu chuyên trách theo quy định phải có phương án kiện toàn để tăng cường ngay số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách. 

Đối với các quận và thị xã Sơn Tây, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu các tổ đại biểu HĐND thành phố, HĐND các quận, thị xã tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của mình trong các hoạt động; tăng cường giám sát triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, các cơ quan chuyên môn của UBND quận, thị xã và UBND, chủ tịch UBND phường. 

“Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, Đề án số 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy sẽ phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố trong thời gian tới, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô” - đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Theo hanoi.gov.vn
Xem link gốc Ẩn link gốc
https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2852762/thuc-hien-ong-bo-cac-giai-phap-e-nang-cao-nang-luc-hieu-luc-hieu-qua-hoat-ong-cua-hnd-cac-cap-va-gan-voi-thuc-hien-thi-iem-to-chuc-mo-hinh-chinh-quyen-o-thi.html?fbclid=IwAR2LxNCC604xH7HTyrFzVK_IH74xgfERMF-wWHBM1jsR57fmXIwy5vef2l4
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết

  Uống rượu dùng để làm giấm, 1 người chết, 2 người nhập viện

  Tin y dược - Thứ bảy, 10/06/2023 20:07
  Sau khi uống rượu dùng để làm giấm, 3 người đàn ông bị ngộ độc khiến 1 người tử vong, 2 người còn lại nhập viện.

  3 người Bắc Giang bị kẹt trong thang máy, làm gì khi gặp tình huống tương tự

  Mẹo vặt - Thứ sáu, 09/06/2023 10:57
  Những ngày đầu tháng 6, tại một số chung cư, nhiều người dân lâm vào cảnh dở khóc dở cười vì bị mắc kẹt trong thang máy.

  Cô dâu bật khóc khi người bạn quen 2 năm qua mạng bất ngờ xuất hiện ở đám cưới

  Tâm sự - Thứ sáu, 09/06/2023 10:32
  Đoạn clip hút 2 triệu views trên Tiktok ghi lại khoảnh khắc cô dâu không kìm được nước mắt khi thấy người bạn thân quen qua mạng, chưa từng gặp mặt bất ngờ xuất hiện trong ngày trọng đại của mình.

  Ăn nấm xào mướp, chồng chết, vợ nguy kịch

  Tin y dược - Thứ sáu, 09/06/2023 09:32
  Chiều tối 8-6, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay vừa tiếp nhận 3 người trong cùng gia đình ở Tây Ninh ngộ độc nặng sau khi ăn nấm xào mướp.

  Uống nước nhân trần có tác dụng gì?

  Bài thuốc dân gian - Thứ năm, 08/06/2023 15:18
  Nhân trần được rất nhiều người sử dụng như một loại nước uống giải khát hàng ngày, vậy uống nước nhân trần có tác dụng gì?

  Trẻ 17 tháng tuổi mắc tay chân miệng phải lọc máu liên tục

  Bệnh lây nhiễm - Thứ năm, 08/06/2023 14:17
  Chỉ sau 4 tiếng chuyển viện, bệnh nhi 17 tháng mắc tay chân miệng chuyển từ độ 3 lên độ 4, phải đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu liên tục.

  Người đàn ông liên tục dương tính với SARS-CoV-2 trong hơn 14 tháng

  Tin tức - Thứ tư, 16/02/2022 17:48
  Ông Muzaffer Kayasan, người Thổ Nhĩ Kỳ, đã liên tục dương tính với Covid-19 trong 14 tháng qua. Ông là người nhiễm virus corona lâu nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ, và có thể cũng lâu nhất trên toàn thế giới. Trước ông, một người phụ nữ ở Maryland, Mỹ được coi là ca nhiễm Covid-19 lâu nhất với 305 ngày. Đến nay, ông vẫn chưa có kết quả xét nghiệm nào âm tính, dù chỉ là một lần trong số gần 80 lần xét nghiệm.

  Hà Nội thêm 2.981 ca Covid-19 tại 502 xã, phường

  Tin y dược - Thứ bảy, 12/02/2022 22:17
  Ngày 12/2, Hà Nội ghi nhận 2.981 trường hợp Covid-19 với 808 F0 cộng đồng và 2.179 ca đã cách ly. Số nhiễm phát hiện trong ngày tăng 73 ca so với hôm qua.

  Bộ Y tế hướng dẫn danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho F0 tại nhà

  Tin y dược - Thứ bảy, 12/02/2022 12:34
  Bộ Y tế nêu rõ, F0 điều trị tại nhà sẽ được kê các thuốc hạ sốt, giảm đau, kháng virus; riêng thuốc chống đông và chống viêm sẽ không được phát sẵn mà do bác sĩ kê đơn và chỉ dùng một ngày trong khi chờ chuyển đến viện...

  Những người cần nói không với cà muối xổi

  Dinh dưỡng - Thứ năm, 08/06/2023 09:58
  Cà muối xổi là món ăn được nhiều người yêu thích trong mùa hè, nhưng không phải ai cũng có thể ăn được, dưới đây là những người không nên ăn cà muối xổi.

  Dùng thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc, người phụ nữ nhập viện cấp cứu

  Tin y dược - Thứ năm, 08/06/2023 07:19
  Bà Đ. được chẩn đoán suy tuyến thượng thận sau khi dùng nhiều loại thuốc tê giảm đau không rõ nguồn gốc để chữa đau xương khớp.

  Nhảy bao bố và chụp ảnh tập thể dưới nắng khi đi team building: Nghĩ tới đã thấy sợ!

  Đời sống - Thứ tư, 07/06/2023 15:46
  Ngoài việc làm thêm giờ và cắt giảm lương, có lẽ điều tiếp theo mà dân công sở không muốn nghe thấy nhất là team building.

  Áp lực thi cử, nam sinh nhập viện trong tình trạng bụng co cứng như khúc gỗ

  Bệnh thường gặp - Thứ tư, 07/06/2023 15:27
  Sau khi được làm những xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân được chẩn đoán: Viêm phúc mạc do thủng ổ loét hành tá tràng.

  Bác sĩ cảnh báo 5 sai lầm khi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh khiến lượng vi khuẩn tăng gấp 10 lần

  Dinh dưỡng - Thứ tư, 07/06/2023 07:45
  Tủ lạnh là thiết bị rất cần thiết trong cuộc sống hiện đại. Nhưng còn một điều quan trọng là dùng nó thế nào mới đúng, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh thế nào mới chuẩn thì lại ít ai quan tâm.

  Sai lầm khi tắt điều hòa vừa gây tốn điện vừa làm giảm tuổi thọ của máy

  Mẹo vặt - Thứ tư, 07/06/2023 07:33
  Tiếc thay, có rất nhiều người mắc phải sai lầm này khi dùng điều hòa.

  Trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ về tình trạng hiện tại sau status chấn động

  Đời sống - Thứ tư, 07/06/2023 07:31
  Cầu thủ Bùi Tiến Dũng đã đăng ảnh vợ con, khẳng định nội dung trên Facebook Khánh Linh không đúng sự thật.

  7 người ở Thanh Hóa bị ngộ độc nghi do uống rượu ngâm nấm

  Tin y dược - Thứ tư, 07/06/2023 07:28
  Sau khi uống rượu ngâm với nấm, 7 người dân ở Thanh Hóa bị ngộ độc phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

  Liên tục ngộ độc vì "đông trùng hạ thảo" trên xác ve: Lầm tưởng chết người

  Bệnh thường gặp - Thứ ba, 06/06/2023 19:26
  Bác sĩ cảnh báo, việc cho rằng nấm mọc trên xác ve sầu là "đông trùng hạ thảo" bổ dưỡng có thể khiến người ăn ngộ độc nặng nề, thậm chí mất mạng.

  3 trẻ tử vong vì tay chân miệng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát dịch

  Bệnh lây nhiễm - Thứ ba, 06/06/2023 15:28
  Theo thông tin trên hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước có 8.995 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó 3 bệnh nhân tử vong.

  Xác định nguyên nhân khiến 2 người ở Hải Phòng nguy kịch sau khi ngủ trong ô tô

  Tin y dược - Thứ ba, 06/06/2023 14:31
  Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), hai cha con bị ngạt khí CO sau khi ngủ trong ô tô. Hiện tại, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định.

  Trước stauts 'Loại bố rẻ mạt': Bùi Tiến Dũng và vợ có chuyện tình đẹp, nên duyên từ bệnh viện!

  Đời sống - Thứ ba, 06/06/2023 11:13
  Trung vệ Bùi Tiến Dũng và bà xã Khánh Linh được người thân giới thiệu làm quen và lần đầu gặp mặt là ở trong bệnh viện.

  Vợ chồng ở Hà Nội ly hôn, bố mẹ chồng đòi con dâu 1 tỷ tiền chăm cháu, ở trọ

  Gia đình - Thứ ba, 06/06/2023 07:10
  Lần đầu tiên trong lịch sử tại tòa, có một cặp vợ chồng li hôn, bố mẹ chồng đòi tiền trông cháu 600 triệu đồng, tiền con dâu ở trọ nhà chồng 415 triệu - luật sư Hà Trọng Đại chia sẻ.

  3 dấu hiệu cho thấy cha mẹ đang "hại" chứ không phải dạy dỗ con tốt hơn

  Nuôi dạy trẻ - Thứ hai, 05/06/2023 09:23
  Mỗi đứa trẻ là duy nhất, và chỉ khi trưởng thành theo tốc độ của riêng mình, chúng mới có thể hạnh phúc và vui vẻ.

  Mua dưa hấu đừng vỗ, nhìn 3 chỗ này liền biết vỏ mỏng, mọng nước và ngọt lịm

  Mẹo vặt - Thứ hai, 05/06/2023 09:05
  Dưa hấu chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe. Bởi vậy dưa hấu là thức quả không nên bỏ qua trong mùa hè này.

  Hòa Bình: Ăn thịt và trứng cóc, hai mẹ con nhập viện cấp cứu

  Tin y dược - Thứ hai, 05/06/2023 09:02
  Sau khi ăn thịt và trứng cóc, hai mẹ con xuất hiện đau đầu, đau bụng, nôn mửa, tê chân tay... được đưa đi cấp cứu.

  Nếu bạn muốn giảm cân bằng chuối: Hãy dừng ngay

  Bí quyết làm đẹp - Thứ hai, 05/06/2023 08:58
  Nhiều người nghĩ rằng ăn chuối giúp họ giảm cân nhưng thực sự đây là trái cây có hàm lượng calo cao nhất, cung cấp đường cho cơ thể rất nhanh.

  5 xu hướng làm đẹp phổ biến nhưng có thể khiến làn da tồi tệ hơn

  Bí quyết làm đẹp - Chủ nhật, 04/06/2023 10:35
  Dù rất phổ biến nhưng những xu hướng này cũng có thể gây hại cho làn da.