DÒNG SỰ KIỆN ►
0947268688 liên hệ quảng cáo

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp, đặc biệt ở cấp cơ sở

Theo hanoi.gov.vn - 09:54 | 29/07/2022
webkhoedep.vn - Sáng 28/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 8/1/2002, của Bộ Chính trị (khóa IX) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09

 

Tham dự hội nghị có Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; đại diện các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố...

Khẳng định là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Hội Cựu chiến binh Hà Nội có số lượng hội viên đông nhất cả nước, với 276.038 hội viên, sinh hoạt tại 816 tổ chức hội cơ sở và 5.163 chi hội. Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác cựu chiến binh ngày càng được nâng cao; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vị trí, vai trò của Hội Cựu chiến binh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, các cấp ủy cũng chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện tốt Quy chế dân vận của hệ thống chính trị Thành phố; định kỳ hằng năm, hằng quý, các cấp ủy đảng tổ chức làm việc, duyệt chương trình công tác, giao ban với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó, có Hội Cựu chiến binh; thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên cựu chiến binh và giải quyết khó khăn, vướng mắc của các cấp Hội trong quá trình hoạt động...

HĐND và UBND Thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, phân bổ kinh phí để Hội Cựu chiến binh các cấp hoạt động; xây dựng và triển khai chương trình phối hợp hoạt động giữa UBND với Hội Cựu chiến binh các cấp, với nhiều nội dung hiệu quả, thiết thực, như tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết những vấn đề phức tạp tại địa phương... Ngoài ra, các cấp chính quyền đã tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế - xã hội, vay vốn phát triển kinh tế, đào tạo nghề, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên cựu chiến binh...

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, tổ chức và hoạt động của Hội cựu chiến binh các cấp của thành phố Hà Nội đã có bước phát triển toàn diện cả về số lượng, chất lượng và có chiều sâu. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội thường xuyên được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, đặc biệt trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, công tác “Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn”, hoạt động nghĩa tình đồng đội...

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trao Bằng khen của Thành ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09

Thông qua các phong trào, hoạt động, bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ" của hội viên cựu chiến binh các cấp tiếp tục được giữ vững và phát huy. Vị trí, vai trò của cựu chiến binh ngày càng được khẳng định, là lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của Thủ đô. Tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp của Thành phố xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của Đảng, chính quyền, nhất là ở cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và những kết quả đạt được của thành phố Hà Nội trong việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, nổi bật là sự phát triển lớn mạnh của Hội Cựu chiến binh các cấp; sự tham gia tích cực của hội viên cựu chiến binh đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố; thông qua đó, xuất hiện nhiều gương sáng là hội viên cựu chiến binh. 

Để việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW tiếp tục hiệu quả, đồng chí Nguyễn Lam đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, phối hợp, tổ chức đại hội cựu chiến binh các cấp theo đúng tiến độ, kế hoạch; tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW và các văn bản liên quan; phát huy vai trò của cựu chiến binh, nhất là trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Xây dựng Hội Cựu chiến binh là điều kiện để xây dựng Đảng về bản lĩnh chính trị

Tiếp thu các ý kiến của Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam, phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW, Kết luận số 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương (Khóa X) và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 10 chương trình công tác lớn và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Thành uỷ khóa XVII. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận hội nghị

“Thống nhất quan điểm, các cấp ủy mà quan tâm lãnh đạo, xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp trong sạch, vững mạnh là điều kiện để tăng cường xây dựng Đảng về bản lĩnh chính trị và thực hiện nhiệm vụ được giao”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành Thành phố tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, vận động cựu chiến binh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; phối hợp chặt chẽ với Hội cựu chiến binh cùng cấp xây dựng các chương trình, đề án tạo điều kiện để cựu chiến binh phát huy vai trò trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tham gia hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở. 

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm phối hợp, thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng người có công với cách mạng, cựu chiến binh, cựu quân nhân; tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, nơi làm việc, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động của Hội và chế độ lương, phụ cấp trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ Hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Hội Cựu chiến binh trong các hoạt động của Hội, trong phối hợp triển khai thực hiện các cuộc vận động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Dân vận khéo” , “Người tốt, việc tốt”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhân đạo, từ thiện. Tiếp tục tham gia công tác đối ngoại nhân dân, tuyên truyền và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đối với Hội cựu chiến binh các cấp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở. Tập trung nghiên cứu, có giải pháp hiệu quả trong việc củng cố tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp, đặc biệt ở cấp cơ sở, trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để cựu chiến binh phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu, nâng cao đời sống; chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên cựu chiến binh và cựu quân nhân. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cựu chiến binh và chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Theo hanoi.gov.vn
Xem link gốc Ẩn link gốc
https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2853043/tiep-tuc-nang-cao-chat-luong-hoat-ong-cua-hoi-cuu-chien-binh-cac-cap-ac-biet-o-cap-co-so.html;jsessionid=OL0dlAz+das8JMgpcpqB+-Gx.app2?
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết

  5 xu hướng làm đẹp phổ biến nhưng có thể khiến làn da tồi tệ hơn

  Bí quyết làm đẹp - Chủ nhật, 04/06/2023 10:35
  Dù rất phổ biến nhưng những xu hướng này cũng có thể gây hại cho làn da.

  Bí kíp giúp đàn ông bớt chán nản trong chuyện "chăn gối"

  Phòng the - Chủ nhật, 04/06/2023 10:31
  Thất vọng về "chuyện ấy" có thể ảnh hưởng khá lớn đến cuộc sống hàng ngày của đàn ông, cho dù họ đang độc thân hay trong một mối quan hệ.

  Cơn sốt tiêm Botox mới, nhưng không phải trên mặt

  Thẩm mỹ viện - Chủ nhật, 04/06/2023 09:39
  Để có bờ vai và chiếc cổ dài thon gọn, một số người ở Mỹ đã tìm đến TrapTox, một thủ thuật thẩm mỹ có nguồn gốc từ Hàn Quốc.

  3 thói quen ăn vải thiều sai cách, gây hại sức khỏe

  Dinh dưỡng - Chủ nhật, 04/06/2023 09:36
  Vải thiều là một trong những loại quả ngon, bổ dưỡng trong mùa hè, nhưng nếu bạn ăn sai cách sẽ vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe.

  Phá cơ thể vì ham dùng thuốc giảm đau, hạ sốt

  Tin y dược - Chủ nhật, 04/06/2023 09:09
  Nhiều người có thói quen cứ cơ thể khó chịu, đau là tự ý uống thuốc hạ đau, giảm sốt mà không biết rằng sử dụng quá liều gây ngộ độc, nguy kịch tính mạng

  Bà bầu ăn măng cụt được không?

  Sản phụ khoa - Thứ bảy, 03/06/2023 12:43
  Măng cụt là loại quả rất giàu vitamin và khoáng chất. Vậy bà bầu ăn măng cụt được không và ăn bao nhiêu là đủ?

  Người đàn ông liên tục dương tính với SARS-CoV-2 trong hơn 14 tháng

  Tin tức - Thứ tư, 16/02/2022 17:48
  Ông Muzaffer Kayasan, người Thổ Nhĩ Kỳ, đã liên tục dương tính với Covid-19 trong 14 tháng qua. Ông là người nhiễm virus corona lâu nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ, và có thể cũng lâu nhất trên toàn thế giới. Trước ông, một người phụ nữ ở Maryland, Mỹ được coi là ca nhiễm Covid-19 lâu nhất với 305 ngày. Đến nay, ông vẫn chưa có kết quả xét nghiệm nào âm tính, dù chỉ là một lần trong số gần 80 lần xét nghiệm.

  Hà Nội thêm 2.981 ca Covid-19 tại 502 xã, phường

  Tin y dược - Thứ bảy, 12/02/2022 22:17
  Ngày 12/2, Hà Nội ghi nhận 2.981 trường hợp Covid-19 với 808 F0 cộng đồng và 2.179 ca đã cách ly. Số nhiễm phát hiện trong ngày tăng 73 ca so với hôm qua.

  Bộ Y tế hướng dẫn danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho F0 tại nhà

  Tin y dược - Thứ bảy, 12/02/2022 12:34
  Bộ Y tế nêu rõ, F0 điều trị tại nhà sẽ được kê các thuốc hạ sốt, giảm đau, kháng virus; riêng thuốc chống đông và chống viêm sẽ không được phát sẵn mà do bác sĩ kê đơn và chỉ dùng một ngày trong khi chờ chuyển đến viện...

  Sau lần đến nhà bạn trai cũ, tôi mang hết kỷ vật bỏ vào thùng rác

  Tâm sự - Thứ bảy, 03/06/2023 12:34
  Dù đã chia tay nhưng tôi nhớ bạn trai cũ rất nhiều và không muốn yêu ai. Đến khi gặp lại anh của hiện tại thì tôi thấy hối hận vì tốn quá nhiều thời gian cho tình cũ.

  Nguy cơ tử vong khi bật điều hòa ngủ trên ôtô

  Tin y dược - Thứ sáu, 02/06/2023 19:26
  Nổ máy ôtô trong không gian kín, người nằm trong xe rất dễ hôn mê, thậm chí tử vong vì ngạt khí thải.

  Vụ cô gái tử vong vì ngủ trong ô tô khi nhà mất điện: Bác sĩ nói gì?

  Tin y dược - Thứ sáu, 02/06/2023 19:02
  Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, nếu nồng độ oxy trong cabin xe giảm xuống dưới 11% hoặc CO2 tăng cao trên 1,5%, người ở bên trong sẽ bị mất ý thức, hôn mê và không tự thức tỉnh dậy được để mở cửa.

  Lưỡi có những vị lạ này, coi chừng sức khỏe đang “lên tiếng kêu cứu”

  Bệnh thường gặp - Thứ sáu, 02/06/2023 16:14
  Theo các chuyên gia, khi lưỡi xuất hiện những vị này thì hãy cẩn thận với bệnh tật.

  5 cách dùng sai khiến tỏi mất công dụng, tổn hại sức khỏe

  Dinh dưỡng - Thứ sáu, 02/06/2023 16:07
  Tỏi là gia vị quen thuộc trong mỗi căn bếp của người Việt, nhưng không phải ai cũng biết dùng tỏi đúng cách.

  Bộ Y tế thu hồi toàn quốc một lô thuốc viêm phế quản

  Tin y dược - Thứ sáu, 02/06/2023 16:02
  Lô thuốc Viên nén Duo Hexin Tab (Bromhexinhydrochlorid 8mg) điều trị viêm phế quản cấp sắp hết hạn ngày 7/6 vừa bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc.

  TP.HCM: Bé 5 tuổi tử vong nghi do bệnh tay chân miệng

  Bệnh lây nhiễm - Thứ năm, 01/06/2023 16:34
  Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM xác nhận một bệnh nhi tử vong đêm 31/5 với chẩn đoán lâm sàng mắc tay chân miệng.

  Nấu cỗ cưới cạnh chuồng gà, 48 người bị ngộ độc sau khi ăn

  Tin y dược - Thứ năm, 01/06/2023 16:29
  Sau khi dùng bữa ở tiệc cưới tại huyện Triệu Phong, 48 người đã bị ngộ độc thức ăn. Cơ quan chức năng phát hiện nhiều độc tố trong thực phẩm, vị trí chế biến món ăn nằm cạnh chuồng gia súc, gia cầm.

  Lương gần 60 triệu/tháng, 4 năm chồng không đưa vợ một xu: “Cô không xứng nhận được số tiền đó”

  Gia đình - Thứ năm, 01/06/2023 16:19
  Người vợ trách chồng quá vô tâm, lương cao nhưng không đưa cho chị một xu, nhưng thực tế thì thế nào?

  Bác sĩ nói về hành vi rung lắc cháu bé 1 tháng tuổi của người trông trẻ

  Nuôi dạy trẻ - Thứ năm, 01/06/2023 07:16
  Sự việc người trông trẻ có hành vi rung lắc cháu bé đã được camera ghi lại toàn bộ, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt xác nhận đã nắm được thông tin và đang xác minh làm rõ.

  Top kiểu tóc ngang vai đẹp mê mẩn cho nàng mặt tròn

  Bí quyết làm đẹp - Thứ năm, 01/06/2023 06:17
  Tóc ngang vai là một xu hướng thời thượng được nhiều cô gái đón nhận nồng nhiệt. Tóc ngang vai mang lại vẻ đẹp cá tính, cuốn hút và mới lạ cho các cô nàng mặt tròn.

  Nam thanh niên bị gãy xương sườn sau khi đi bẻ khớp tại nhà thầy lang

  Bệnh thường gặp - Thứ tư, 31/05/2023 05:35
  Sau khi được thầy lang bẻ xương, bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu lạ, sờ tay ra sau lưng các chỗ nắn cột sống thấy đau nhói, cảm giác bị trượt, lệch đốt sống ra ngoài.

  Cục nóng điều hòa tuyệt đối không lắp trên tường như thế này! Lý do khiến bạn phải hối hận

  Mẹo vặt - Thứ tư, 31/05/2023 05:25
  Khi lắp đặt cục nóng điều hòa, bạn cần biết một số điều cơ bản sau đây để chức năng làm mát được đảm bảo, không hư hại máy.

  Bé trai tử vong sau 4 ngày có biểu hiện bệnh tay chân miệng

  Bệnh lây nhiễm - Thứ tư, 31/05/2023 05:22
  Bệnh nhi tại Đắk Lắk sốt cao 39 độ, kèm theo các cơn giật mình và đã tử vong do bệnh tay chân miệng, sốc nhiễm trùng.

  Người đàn ông mất 2 chân vì tự ý uống thuốc nam

  Tin y dược - Thứ tư, 31/05/2023 05:20
  Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết vì ở nhà thấy mệt mỏi trong người nên đã tự ý lấy lá và rễ cây trên rừng theo các bài thuốc nam dân gian truyền miệng về đun uống.

  Người đàn ông hôn mê, phải lọc máu sau khi ăn nấm lạ

  Bệnh thường gặp - Thứ tư, 31/05/2023 05:18
  Thấy vài cây nấm trên rẫy, người đàn ông 36 tuổi tại Đắk Nông hái về ăn và sau đó bị ngộ độc nặng dẫn đến hôn mê, phải lọc máu.

  5 ghi nhớ để bảo vệ gan mùa nóng hiệu quả

  Bệnh thường gặp - Thứ tư, 31/05/2023 05:16
  Gan là nhà máy thải độc tự nhiên giúp bảo vệ cơ thể khỏi các độc tố nguy hiểm. Đây cũng là bộ phận quan trọng giúp ngăn chặn các chất độc, đồng thời làm giảm độc tính của các hóa chất độc hại, thải trừ các chất độc ra khỏi cơ thể.

  Hòa Bình: 6 người nguy kịch sau bữa ăn trứng cá sấu hỏa tiễn nhúng mẻ

  Tin y dược - Thứ hai, 29/05/2023 18:35
  Ngày 27 tháng 5 năm 2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận và điều trị cho 6 người bị ngộ độc sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn. Sau 2 ngày điều trị và chăm sóc tích cực, các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.