DÒNG SỰ KIỆN ►
0947268688 liên hệ quảng cáo

Triển khai công tác cải cách hành chính của thành phố năm 2022

Theo hanoi.gov.vn - 21:16 | 18/02/2022
webkhoedep.vn - Sáng18/2, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đã chủ trì hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 của TP Hà Nội. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 46 điểm cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã của TP.


Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa; Cục Trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác CCHC. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; thành viên Tổ công tác Cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số SIPAS, giai đoạn 2021-2025, của thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá luôn được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đặc biệt quan tâm, coi đó là động lực then chốt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn; đặt ra yêu cầu phải thường xuyên cải tiến, đổi mới trong nền hành chính, trong các cơ quan nhà nước. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Chỉ số CCHC của Thành phố giữ ở mức trong nhóm 10 tỉnh/thành phố cao nhất cả nước, CCHC của Thành phố đã góp phần quan kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, thích ứng một cách an toàn, linh hoạt; tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND TP, công tác CCHC của TP vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC trong năm qua cần phải được nghiêm túc phân tích, đặc biệt các tồn tại hạn chế ở góc độ chủ quan; chỉ ra nguyên nhân và xác định giải pháp khắc phục trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Chính vì vậy, tại Hội nghị này, TP sẽ thảo luận, thống nhất những nội dung trọng tâm cần triển khai trong công tác CCHC trong năm 2022, đồng thời, thảo luận 2 chuyên đề quan trọng về CCHC, liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, gồm: Một là, triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Hai là, triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố.

Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà cho biết, trong thời gian qua, mặc dù thành phố phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác CCHC của thành phố cũng đã đạt được một số kết quả tích cực, nổi bật. Thành phố đã thành lập Tổ Công tác cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC (PARINDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước (SIPAS). Thành phố đã rà soát 550 TTHC và thông qua phương án đơn giản hóa 177 TTHC, phê duyệt đối với 1.754 quy trình giải quyết nội bộ TTHC. Qua đó, tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí tuân thủ cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần cải thiện an sinh xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thành phố.  

Đặc biệt, thành phố đã tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo quy định tại Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ. Bước đầu việc tổ chức thực hiện thí điểm, tổ chức bộ máy chính quyền thành phố trong khu vực các quận đã gọn, nhẹ hơn, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt hơn. Đến nay, thành phố đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu về tinh giản biên chế (từ 10% trở lên). Cụ thể, giảm 1.473 biên chế công chức (tương đương tỉ lệ 15,6%, bao gồm giảm 578 công chức thuộc Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương đã chuyển về Bộ Công Thương); giảm 12.890 biên chế sự nghiệp (tương đương tỉ lệ 10%) so với năm 2015.

Với kết quả đó, Chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền Thành phố năm 2020 có sự chuyển biến rõ rệt: Chỉ số PARINDEX nằm trong top 10 địa phương dẫn đầu cả nước (xếp thứ 8/63); Chỉ số SIPAS tăng 19 bậc; chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh PAPI tăng 11 bậc.

Tuy nhiên, công tác CCHC của thành phố vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế: Hệ thống phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp của thành phố hoạt động còn chưa ổn định, không thường xuyên liên tục, ảnh hưởng tới việc xử lý số liệu của các cơ quan, đơn vị; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các đơn vị vẫn chưa đồng đều; kết quả giải quyết một số hồ sơ TTHC còn chưa đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức…

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Công an thành phố đã báo cáo tình hình và phương hướng triển khai Kế hoạch của UBND TP thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đại diện Văn phòng UBND thành phố báo cáo về việc triển khai Đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ. Một số sở, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thảo luận, chia sẻ những sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình hay, cùng những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác CCHC.

Cũng tại hội nghị, Cục Trưởng Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan đã trao đổi về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện cải cách TTHC, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số của thành phố Hà Nội năm 2022. Phân tích thực tế việc ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết hồ sơ hành chính, đồng chí nhấn mạnh: “Ứng dụng công nghệ là cần thiết nhưng việc nâng cao chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vẫn là quan trọng nhất. Từ trình độ chuyên môn tốt mới xây dựng được phần mềm tốt, phù hợp với thực tiễn”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ và sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, triển khai ngay trong công tác CCHC của thành phố năm 2022 và các năm tiếp theo. Theo đồng chí Chu Ngọc Anh, với vị trí, vai trò là Thủ đô, Hà Nội có trách nhiệm đi đầu trong các địa phương triển khai tốt, hiệu quả các đề án, chương trình quốc gia về CCHC. Trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ linh hoạt điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp, phương thức để hướng tới việc hoàn thành và về đích sớm các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch CCHC, giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố.

Để triển khai hiệu quả công tác CCHC của Thành phố năm 2022, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung một số nội dung. Trong đó, ngay sau hội nghị, tất cả các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP, UBND các quân, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn căn cứ Kế hoạch CCHC 2022 của thành phố, cụ thể hóa, ban hành và triển khai ngay Kế hoạch CCHC năm 2022 của cơ quan, đơn vị mình, đặc biệt là các nhiệm vụ, đề án cần hoàn thành trong quý 1/2022. Giao Tổ công tác cải thiện, nâng cao Chỉ số PARINDEX và SIPAS giai đoạn 2021-2025 thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ, chuyên đề theo Kế hoạch CCHC của UBND TP và Tổ Công tác. Lãnh đạo thành phố sẽ tập trung chỉ đạo, nghe một số sở, ngành báo cáo một số chuyên đề trọng tâm về CCHC.

Đối với các quận, huyện, thị xã, ngoài việc thực hiện những nội dung trên, đồng chí Chu Ngọc Anh yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã thành lập đoàn kiểm tra công vụ theo hình thức đột xuất, tái kiểm tra việc thực hiện kết luận được chỉ ra từ lần kiểm tra trước… Tổ chức hội nghị đối thoại với người dân, tổ chức và doanh nghiệp về các vấn đề có liên quan tới giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cấp huyện và cấp xã.

Đối với UBND các xã, phường, thị trấn cần tập trung triển khai thực hiện đúng, đủ các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai sáng tạo các giải pháp góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính của chính quyền. 

Trên cơ sở kiểm đếm tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ, đề án thành phố giao, Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND thành phố tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND TP tại các cuộc họp giao ban hàng tháng của tập thể UBND TP; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, báo cáo Chủ tịch UBND TP xem xét hình thức xử lý trách nhiệm gắn với việc đánh giá, xếp loại hàng tháng của Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ngành.

“Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố, sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ, chắc chắn công tác CCHC của thành phố, trong năm 2022 và các năm tới, sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô” - đồng chí Chu Ngọc Anh khẳng định.

Theo hanoi.gov.vn
Xem link gốc Ẩn link gốc
https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2851207/trien-khai-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-cua-thanh-pho-nam-2022.html;jsessionid=eJrBLtG5lfI0bHmzsPPbYmuy.undefined?fbclid=IwAR3LWtU42sFQFtIR70_6bh8NfIYkN4LcnnYGwA7LIqEMvVDLxDjw6GWWzBQ
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết

  Nhiễm trùng, hoại tử sụn do bấm nhiều lỗ tai

  Bệnh thường gặp - Thứ tư, 04/10/2023 15:31
  Sau khi bấm cả hai bên vành tai, mỗi bên 4 - 5 lỗ, cô gái 18 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng với cả hai tai sưng vù, chảy mủ vàng

  Loại rau vừa là gia vị, vừa là 'thuốc quý' cho sức khỏe

  Bài thuốc dân gian - Thứ tư, 04/10/2023 15:22
  Kinh giới là loại rau gia vị nhưng cũng là một vị thuốc quý đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ.

  TP Hồ Chí Minh: Tìm ra nguyên nhân gây ngộ độc hàng loạt tại đêm tiệc Trung thu

  Tin y dược - Thứ tư, 04/10/2023 14:25
  Ngày 4/10, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân chính gây ngộ độc thực phẩm sau đêm tiệc Trung thu tại chung cư Palm Heights là do bánh su kem bị nhiễm khuẩn.

  Lấy vợ hơn 10 năm, người chồng 'chết đứng' khi cả 2 con không phải con ruột

  Gia đình - Thứ tư, 04/10/2023 11:38
  Nghi vợ ngoại tình, một người đàn ông ở tỉnh Phú Yên đã đưa 2 con đi xét nghiệm ADN và đau đớn khi các con không chung huyết thống với mình.

  Ám ảnh bữa tiệc Tết Trung thu: Bé gái 6 tuổi tử vong, hàng chục người ngộ độc

  Tin y dược - Thứ tư, 04/10/2023 11:17
  Bữa tiệc Tết Trung thu tại chung cư Palm Heights - Palm City trở thành nỗi ám ảnh khi có 1 cháu bé tử vong, hàng chục người phải nhập viện sau đó vì ngộ độc thực phẩm.

  Ăn bánh trứng kiến, nam thanh niên bị sốc phản vệ

  Tin y dược - Thứ tư, 04/10/2023 09:57
  Sau khi ăn bánh trứng kiến khoảng 1 tiếng, nam thanh niên 20 tuổi xuất hiện tình trạng ngứa, nổi mẩn, khó thở.

  Người đàn ông liên tục dương tính với SARS-CoV-2 trong hơn 14 tháng

  Tin tức - Thứ tư, 16/02/2022 17:48
  Ông Muzaffer Kayasan, người Thổ Nhĩ Kỳ, đã liên tục dương tính với Covid-19 trong 14 tháng qua. Ông là người nhiễm virus corona lâu nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ, và có thể cũng lâu nhất trên toàn thế giới. Trước ông, một người phụ nữ ở Maryland, Mỹ được coi là ca nhiễm Covid-19 lâu nhất với 305 ngày. Đến nay, ông vẫn chưa có kết quả xét nghiệm nào âm tính, dù chỉ là một lần trong số gần 80 lần xét nghiệm.

  Hà Nội thêm 2.981 ca Covid-19 tại 502 xã, phường

  Tin y dược - Thứ bảy, 12/02/2022 22:17
  Ngày 12/2, Hà Nội ghi nhận 2.981 trường hợp Covid-19 với 808 F0 cộng đồng và 2.179 ca đã cách ly. Số nhiễm phát hiện trong ngày tăng 73 ca so với hôm qua.

  Bộ Y tế hướng dẫn danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho F0 tại nhà

  Tin y dược - Thứ bảy, 12/02/2022 12:34
  Bộ Y tế nêu rõ, F0 điều trị tại nhà sẽ được kê các thuốc hạ sốt, giảm đau, kháng virus; riêng thuốc chống đông và chống viêm sẽ không được phát sẵn mà do bác sĩ kê đơn và chỉ dùng một ngày trong khi chờ chuyển đến viện...

  Bé trai 3 tháng tuổi mắc giang mai, cả nhà ngỡ ngàng vì cùng 'dính' bệnh

  Bệnh lây nhiễm - Thứ ba, 03/10/2023 11:24
  Bé trai 3 tháng tuổi được đưa vào Bệnh viện Da liễu Trung ương vì bong vảy ở lòng bàn tay, chân 2 tuần nay, xét nghiệm phát hiện mắc giang mai.

  Kiểu cha mẹ khiến con cái cảm giác như mắc nợ cả đời

  Nuôi dạy trẻ - Thứ ba, 03/10/2023 07:53
  Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không phải là một cuộc giao dịch mà là một cuộc gặp gỡ trong cuộc đời. Nếu cha mẹ không quá đề cao sự hy sinh của mình, con cái sẽ không có cảm giác mắc nợ cả đời.

  Cháu bé 6 tuổi ở TPHCM tử vong nghi ngộ độc sau khi ăn bánh su kem

  Phòng bệnh - Thứ ba, 03/10/2023 07:30
  PGS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM cho biết, sau khi ăn, bệnh nhi có biểu hiện nôn ói, tiêu chảy. Bé được đưa đi cấp cứu nhưng không kịp đến bệnh viện thì đã tử vong.

  Sốt xuất huyết khi mang thai nguy hiểm như thế nào?

  Sản phụ khoa - Thứ hai, 02/10/2023 12:26
  Mắc sốt xuất huyết khi mang thai có nguy hiểm hay không còn tùy thuộc vào thời điểm nhiễm bệnh, thường nguy hiểm nhất ở giai đoạn đầu của thai kỳ hoặc trong các tuần cuối trước khi lâm bồn.

  Thương tâm bé trai lớp 1 ở Hải Dương tử vong do hóc kẹo dẻo

  Phòng bệnh - Thứ hai, 02/10/2023 10:29
  Sau khi ăn kẹo dẻo ở nhà, bé trai lớp 1 bị hóc và được người nhà sơ cứu tại chỗ, sau đó đưa tới Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cấp cứu nhưng không qua khỏi.

  Những công dụng bất ngờ của nắp chai bia

  Mẹo vặt - Thứ hai, 02/10/2023 10:23
  Ngoài chức năng giữ cho bia trong chai không bị đổ ra ngoài, không bị mất hương vị, nắp chai bia còn có nhiều công dụng bất ngờ khác.

  Những thực phẩm giúp đánh tan mỡ bụng, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

  Dinh dưỡng - Thứ hai, 02/10/2023 08:05
  Theo một số nghiên cứu, người bệnh béo phì có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 cao gấp 6 lần so với những người có cân nặng bình thường. Dưới đây là những thực phẩm giúp đánh tan mỡ bụng, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

  TPHCM ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ

  Bệnh lây nhiễm - Chủ nhật, 01/10/2023 19:54
  Bệnh nhân nam, 34 tuổi đến khám tại Bệnh viện Da Liễu (TPHCM) với các dấu hiệu nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ (Mpox). Kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với virus Mpox.

  Bé gần 18 tháng tuổi bị máy cắt đá của gia đình cắt đứt lìa bàn tay

  Tin y dược - Chủ nhật, 01/10/2023 05:57
  Trong lúc đang chơi, cháu bé đã vô thức cho bàn tay phải vào máy cắt đá tại xưởng làm đá của gia đình và bị cán đứt lìa

  3 loại rau được chứng minh là làm cho bạn béo lên ở tuổi trung niên

  Dinh dưỡng - Chủ nhật, 01/10/2023 05:56
  Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan đã phát hiện ra rằng ăn một số loại rau có thể dẫn đến tăng cân nhiều hơn ở tuổi trung niên.

  4 phẩm chất đạo đức mẹ đừng quên dạy để con trở thành người tử tế

  Nuôi dạy trẻ - Chủ nhật, 01/10/2023 05:54
  Sở hữu những phẩm chất dưới đây sẽ giúp con trở thành những người có ích, tử tế trong tương lai.

  Chữa bệnh đau mắt đỏ: Tuyệt đối cấm nhỏ sữa mẹ vào mắt trẻ!

  Phòng bệnh - Thứ bảy, 30/09/2023 20:55
  Bác sĩ đặc biệt khuyến cáo, không chữa đau mắt cho con theo "kinh nghiệm trên mạng" và tuyệt đối cấm nhỏ sữa mẹ vào mắt trẻ.

  2 chất gây ung thư cấp độ 1 được WHO công nhận có thể có mặt trong nhiều thực phẩm bạn ăn hàng ngày

  Bệnh mãn tính - Thứ bảy, 30/09/2023 07:20
  Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) chia chất gây ung thư thành 4 cấp độ, trong đó đáng sợ nhất là chất gây ung thư cấp độ 1.

  Tham khảo cách diện đồ sáng màu "hack" tuổi mà vẫn thanh lịch của Hoa hậu Thu Thảo

  Thời trang Sao - Thứ bảy, 30/09/2023 07:09
  Chị em nên áp dụng các công thức diện đồ sáng màu thường xuyên hơn để phong cách thêm tươi trẻ.

  Hà Nội: Con vừa chào đời, mẹ chỉ còn 10% cơ hội sống vì sốt xuất huyết

  Sản phụ khoa - Thứ bảy, 30/09/2023 07:05
  Sau khi sinh con, người phụ nữ liên tục chảy máu vì sốt xuất huyết. Các bác sĩ phải truyền 2 lít máu mỗi ngày để giành giật sự sống cho bệnh nhân.

  Bé gái hôn mê do bị cửa cổng tự động kẹp ngang người

  Tin y dược - Thứ năm, 28/09/2023 10:08
  Một bệnh nhi 4 tuổi vừa được cấp cứu thành công sau khi bị cửa cuốn tự động chèn ép ngang người, hôn mê.

  5 dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư cổ tử cung, dù nhẹ cũng không nên bỏ qua

  Nữ giới - Thứ tư, 27/09/2023 14:50
  Ở giai đoạn đầu, ung thư cổ tử cung không có quá nhiều biểu hiện rõ ràng, chị em cần đặc biệt lưu ý đến những khác thường trong cơ thể để từ đó phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

  Chú rể ở Hà Nội gây sốt khi rước dâu bằng dàn mô tô siêu khủng 20 tỷ đồng

  Đời sống - Thứ tư, 27/09/2023 14:19
  Dàn xe đón dâu của chú rể Phạm Xuân Bách (ở Hà Nội) quy tụ những chiếc Harley Davidson - dòng mô tô siêu khủng đến từ Mỹ. Theo tiết lộ của chú rể, giá trị của cả dàn xe lên tới trên 20 tỷ đồng.