DÒNG SỰ KIỆN ►
0947268688 liên hệ quảng cáo

Theo khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 4/10.000 xe ô tô có lắp ghế an toàn cho trẻ em. Đây là con số đáng giật mình khi chúng ta đang coi nhẹ an toàn của trẻ em.