DÒNG SỰ KIỆN ►
0947268688 liên hệ quảng cáo

Bị dừng xe kiểm tra và phát hiện vi phạm nồng độ cồn, không ít người vi phạm thay vì chấp nhận hình phạt lại tỏ thái độ bất hợp tác, “cù nhây” hoặc “giận lẫy” với lực lượng chức năng.