DÒNG SỰ KIỆN ►
0947268688 liên hệ quảng cáo

Đại dịch Covid-19 bùng phát tại Vũ Hán khiến lượng chất thải y tế tăng lên đột biến. Thành phố này đã huy động tình nguyện viên ở nhiều nơi để lập thành những đội chuyên xử lý chất thải. Có những địa điểm mới phát sinh để tập kết chất thải y tế. Thành viên trong đội xử lý thừa nhận năng lực vận chuyển không đáp ứng được lượng chất thải tăng lên gấp hàng nghìn lần.