DÒNG SỰ KIỆN ►
0947268688 liên hệ quảng cáo

"Họ là những người nghèo nhất, dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Họ như những người đu trên sợi dây nhện, chỉ cần một biến cố nhỏ thôi cũng có thể bị rơi xuống. Vì thế bọn mình muốn làm gì đó để giúp họ khá lên, để họ không còn ở trong tình trạng dễ bị tổn thương như vậy nữa" - Chị Khuất Kiều Oanh, trưởng nhóm thiện nguyện Mỗi ngày một quả trứng chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn giữa đại dịch Covid-19