DÒNG SỰ KIỆN ►
0947268688 liên hệ quảng cáo

Ngày rằm tháng 7, là ngày “xá tội vong nhân” – ngày Diêm Vương sẽ mở cửa Quỷ Môn Quan để các vong hồn được tự do trở về dương gian. Vì thế, gia chủ cần phải có những vật dụng trấn, yểm tà ma để tránh cô hồn, dã quỷ quấy nhiễu.