DÒNG SỰ KIỆN ►
0947268688 liên hệ quảng cáo

Trong trận lụt mới đây ở Trung Quốc, khá nhiều xe Tesla tại đây đã có thể lội nước sâu tới gần kính lái được người dùng ghi lại.