• Liên hệ Quảng cáo: 088 8798008

Cô giáo đánh hàng loạt học sinh ở Hải Phòng: Đuổi là đúng, nhưng…

Đuổi việc cô giáo là đúng vì chúng ta cần tiến tới một nền giáo dục không có bạo lực. Nhưng quan trọng, ngành Giáo dục cần có giải pháp tổng thể để không phải thường xuyên chứng kiến những vụ việc như vậy

Loading...